EEE 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 501
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders sayısal görüntü işleme alanındaki temel prensipler ve teknikler ile mühendislik problemlerine uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin içeriğinde görüntüler üzerinde nokta işlemleri, görüntü süzgeçleme ve dekonvolüsyon, öz-görüntüler, gürültü indirgeme ve onarımı, renkli görüntü işleme, çok çözünürlüklü işleme, görüntü sıkıştırma, morfolojik görüntü işleme, ölçek-uzay teknikleri, öznitelik çıkarımı ve tanıma, görüntü eşikleme / bölütleme, görüntü kayıtlama ve eşleştirme gibi konuları ve yazılım uygulamaları bulunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • görüntü işleme tekniklerini ve sistemlerini analiz ederken görüntü oluşturma, örnekleme ve nicemleme prensiplerini kullanmayı öğrenecek,
  • görüntüleri işlemek ve iyileştirmek için yoğunluk dönüşümleri, uzamsal ve frekans düzleminde süzgeçleme tekniklerini kullanmayı öğrenecek,
  • farklı gürültü ve bozulma süreçleri içindeki görüntülerin onarımı için spesifik teknikleri kullanmayı öğrenecek,
  • en çok kullanılan renk modellerini uygulamayı ve renkli görüntü işleme için kullanmayı öğrenecek,
  • farklı sayısal görüntü işleme tekniklerinin avantajları ve kısıtlamaları konusunda bilgisi olabilecek,
  • sayısal görüntü işleme tekniklerinin potansiyel kullanım alanlarını değerlendirebilecek,
  • sayısal görüntü işleme algoritmalarını Matlab ve görüntü işleme araçları kullanarak tasarlayabilecek ve uygulayabileceklerdir.
Tanımı Görüntü süzgeçleme ve dekonvolüsyon, öz-görüntüler, gürültü indirgeme ve onarımı, renkli görüntü işleme, çok çözünürlüklü işleme, görüntü sıkıştırma, morfolojik görüntü işleme, ölçek-uzay teknikleri, öznitelik çıkarımı ve tanıma, görüntü eşikleme / bölütleme, görüntü kayıtlama ve eşleştirme.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Sayısal Görüntü İşlemenin Uygulama Alanları Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 1)
2 Sayısal Görüntü Temelleri. Örnekleme, Nicemleme, Örtüşme, Moire örüntüleri Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 2)
3 Nokta İşlemleri, Görüntü Yoğunluk Dönüşümleri, Histogram İşleme Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 3)
4 Uzamsal Süzgeçleme, Uzamsal Düzlemde Görüntü İyileştirme Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 3)
5 Frekans Düzleminde Süzgeçleme ve Görüntü İyileştirme Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 4)
6 Görüntü Restorasyonu ve Oluşturma Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 5)
7 Görüntü Restorasyonu ve Oluşturma Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 5)
8 Ara sınav
9 Renkli Görüntü İşleme, Renk Dönüşümleri Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 6)
10 Çok Çözünürlüklü Görüntü İşleme Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 7)
11 Görüntü Sıkıştırma Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 8)
12 Morfolojik Görüntü İşleme Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 9)
13 Görüntü Bölütleme ve Kayıtlama Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 10)
14 Sınıf-içi Sunumlar
15 Sınıf-içi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Diğer Kaynaklar İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X
2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X
3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.

X
4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

X
5

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X
6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

X
7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.

X
8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

 

X
9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

X
11

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların  elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest