EEE 523 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anten Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 523
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ışıma mekanizması ve anten sistemlerine genel bakışı, anten tiplerini, antenlerin temel parametrelerini, mühendislik prensiplerini, ışıma integrallerini, doğrusal Tel Antenleri, Mikro-şerit ve Baskı Antenleri; Açıklık Antenleri, Sayısal Hesaplamaları ve Ölçümleri içerir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel Kavramları, Anten Sistemlerinin Tiplerini ve Parametrelerini Kapsamlı Bir Şekilde Anlamalı
  • Anten Dizayn Edebilmek ve Antenlerle İlgili Problemleri Çözebilmek için Gereken Kavramsal Anlayışı Güçlendirmek Adına Analitik ve 3 boyutlu Tam Dalga Elektromanyetik Simülasyon Yetenekleri kazanmalı .
  • Anten Birimlerinin Üretim İşlemleri ve Ölçüm Kriterleriyle İlgili Eksiksiz Bilgiye Sahip Olmalı
Tanımı Işıma Mekanizması ve Anten Sistemlerine Genel Bakış, Anten Tipleri, Antenlerin Temel Parametreleri, Mühendislik Prensipleri, Işıma İntegralleri, Doğrusal Tel Antenler, Mikro-şerit ve Baskı Antenleri, Açıklık Antenler, Sayısal Hesaplamalar ve Ölçümler. /

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Anten Tipleri, Işıma Mekanizması, İnce Tel Anten Üzerinde Akım Dağılımı, Tarihsel İlerleme , Multimedya Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch1)
2 Antenin Temel Parametreleri Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch2)
3 Işıma İntegralleri ve Yardımcı Potansiyel Fonksiyonları Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch3)
4 Doğrusal Tel Antenler Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch4)
5 Döngü Antenleri Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch5)
6 Diziler: Doğrusal, Düzlemsel, ve Dairesel Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch6)
7 Anten Sentezi ve Sürekli Kaynaklar Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch7)
8 İntegral Denklemleri, Moment Metodu, ve Öz ve Karşılıklı Empedanslar- Bölüm 1 Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch8)
9 İntegral Denklemleri, Moment Metodu, ve Öz ve Karşılıklı Empedanslar- Bölüm 2 Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch8)
10 Genişbant Dipolleri ve Eşleme Teknikleri Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch9)
11 Giden Dalga ve Genişbant Antenleri Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch10)
12 Frekanstan Bağımsız Antenler, Anten Minyatürleştirme ve Fraktal Antenler Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch11)
13 Açıklık Antenleri Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch12)
14 Koni Antenler Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition Constantine A. Balanis, Wiley. (Ch13)
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Diğer Kaynaklar İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X
2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X
3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.

X
4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

X
5

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X
6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

X
7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.

X
8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

 

X
9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

X
11

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların  elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest