EEE 531 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Analog Tümleşik Devrele
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 531
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı piyasada bulunan analog tümleşik devrelerin iç yapılarını ve çalışma prensiplerini anlatmaktır. Derste önce tümleşik devrelerde kullanılan aktif devre bileşenlerinin modelleri açıklanacaktır. Daha sonra bipolar, CMOS ve BiCMOS tümleşik devre teknolojileri tartışılacaktır. Daha sonra tranzistörlü ayrık yükselteçler, akım kaynakları, aktif yükler, referanslar ve çıkış katları anlatılacaktır. İşlemsel yükselteç tümleşik devreleri, ve tümleşik devrelerin frekans tepkesi işlenecektir. Geribesleme ve tümleşik devrelerin frekans kararlılığı tartışılacaktır. Değişik doğrusal olmayan analog devreler ayrıca işlenecektir. Proje çalışması, derste verilen teorik bilgileri bütünler nitelikte olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aktif devre bileşenlerinin modellerini geliştirebilecek,
  • Tranzistörlü ayrık yükselteçler, akım kaynakları, aktif yükler, referanslar ve çıkış katlarının analizini yapabilecek,
  • İşlemsel yükselteçler ile yapılan devrelerin analizini yapabilecek,
  • Geribeslemeli yükselteçlerin tasarımı ve analizini yapabilecek,
  • Tümleşik devrelerin frekans kararlılığı için tasarım yapabilecek,
  • Doğrusal olmayan değişik analog tümleşik devrelerin analizini yapabilecek,
  • Mevcut ticari tümleşik devreler ile devreler kurup, test edebileceklerdir.
  • İşlemsel yükselteçler ile yapılan devrelerin analizini yapabilecek,
Tanımı Tümleşik devrelerdeki Aktif Devre Bileşenlerinin Modelleri, Tranzistörlü Ayrık Yükselteçler, Akım Kaynakları, Aktif Yükler, Referanslar ve Çıkış katları, İşlemsel yükselteçler, Tümleşik Devrelerin Frekans Tepkesi, Geribeslemeli Yükselteçler, Tümleşik Devrelerin Ffrekans Kararlılığı, Doğrusal Olmayan Değişik Analog Tümleşik Devreler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Models for Integrated Circuit Active Devices Text Book (Ch. 1)
2 Models for Integrated Circuit Active Devices Text Book (Ch. 1)
3 Bipolar, MOS and BiCMOS Integrated Circuit Technology Text Book (Ch. 2)
4 Transistor Amplifiers Text Book (Ch. 3)
5 Transistor Amplifiers Text Book (Ch. 3)
6 Current Mirrors, Active Loads and References Text Book (Ch. 4)
7 Output Stages Text Book (Ch. 5)
8 Operational Amplifiers Text Book (Ch. 6)
9 Frequency Response of Integrated Circuits Text Book (Ch. 7)
10 Frequency Response of Integrated Circuits Text Book (Ch. 7)
11 Feedback Text Book (Ch. 8)
12 Feedback Text Book (Ch. 8)
13 Stability Text Book (Ch. 9)
14 Nonlinear Analog Circuits Text Book (Ch. 10)
15 Nonlinear Analog Circuits Text Book (Ch. 10)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı - Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer, “Analysis and Design of Analog Integrated Circuits”, John Wiley & Sons, 5th Edition, 2009, ISBN-10: 0470245999, ISBN-13: 978-0470245996 | Edition: 5th
Diğer Kaynaklar - Tony Chan Carusone, David A. Johns, Kenneth W. Martin, “Analog Integrated CircuitDesign”, Wiley, 2011, ISBN-10: 0470770104, ISBN-13: 978-0470770108 - İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Çalıştay
1
20
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Çalıştay
1
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X
2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X
3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.

X
4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

X
5

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X
6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

X
7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.

X
8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

 

X
9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

X
11

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların  elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest