EEE 532 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Analog VLSI Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 532
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders analog VLSI tasarımının temelleri kapsamaktadır. MOS transistör kuramı, CMOS teknolojisi tartışılacaktır. Daha sonra akım aynaları, fark yükselteçler, işlemsel yükselteçler kapsanacaktır. Kuramsal bilgiler tasarım örnekleri ve simülasyonlarla desteklenecektir.Çıkış katlarından sonra süzgeçlerde kullanılan anahtarlamalı kapasitör devreleri çalışılacaktır. Veri dönüştürücüler ve gerilim referansları da kapsanacaktır. Proje çalışması, derste verilen teorik bilgileri bütünler nitelikte olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • MOS transistörler ile tasarlanan akım aynaları devrelerini analiz edebilecek,
  • Fark yükselteçleri ve işlemsel yükselteçler devrelerinin analizini yapabilecek,
  • İşlemsel yükselteç devreleri tasarlayabilecek, bu devrelerin kompensasyonunu yapabilecek,
  • Çıkış katlarının tasarımını ve analizini yapabilecek,
  • Anahtarlamalı kapasitör kullanan süzgeç devrelerinin analizini yapabilecek,
  • Veri dönüştürücülerin tasarımını ve analizini yapabilecek,
  • Gerilim referansı devrelerinin analizini yapabilecek,
  • VLSI devreleri bilgisayar yazılımları ile devre tasarlayabilecek ve simülasyon yapabileceklerdir.
Tanımı MOS transistör kuramı, CMOS teknolojisi, Fark ve İşlemsel Yükselteçler, Çıkış katları, yarı analog teknikler, Anahtarlamalı Kapasitör Devreleri, Sürekli Zaman Süzgeçleri, Veri Dönüşürücüler, Gerilim Referansları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 MOS Tranzistör Kuramı Textbook (Ch. 2)
2 CMOS Teknoloji Textbook (Ch. 3)
3 Akım Aynaları Textbook (Ch. 4)
4 Yükselteçler Textbook (Ch. 5)
5 Fark Yükselteçleri Textbook (Ch. 5)
6 İşlemsel Yükselteçler, Tasarım Örnekleri Textbook (Ch. 6)
7 İşlemsel Yükselteçlerde Kompenzasyon Textbook (Ch. 7)
8 Ara sınav
9 Çıkış Katları Class Notes
10 Yarı Analog Teknikler Textbook (Ch. 9)
11 Anahtarlamalı Kapasitör Devreleri Textbook (Ch. 9)
12 Veri Dönüşümleri Textbook (Ch. 10)
13 Veri Dönüşümleri Textbook (Ch. 10)
14 Gerilim Referansı Class Notes
15 Sınıf-içi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı - Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg, CMOS Analog Circuit Design, Oxford Series in Electrical and Computer Engineering, 2nd Edition, 2011.
Diğer Kaynaklar - Behzad Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw-Hill, 2001, ISBN-10: 0072380322, ISBN-13: 978-0072380323 -- İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X
2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X
3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.

X
4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

X
5

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X
6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

X
7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.

X
8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

 

X
9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

X
11

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların  elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest