EEE 571 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Güç Sİstemleri Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 571
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrenciler güç sisteminin kararlılığını öğrenecek, arıza durumunda 3 fazlı senkron makinenin dinamiklerine hakim olacak, eşit alan kriterini kullanarak makinenin kararlılığını hesaplayabilecek ve tek ve çok makineli sistemlerde arızaya nümerik integrasyonla dinamik çözümler bulmayı anlayacaklar
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji sistemlerinde kararlılığın temellerini öğrenir
  • Senkron jeneratörün matematiksel modelini öğrenir
  • Kararlılık analizi için nümerik analiz metodları öğrenir
  • Geçici hal kararlılığı analizi için grafik metodlarını öğrenir
  • Çok makineli sistemin matematiksel modellerini öğrenir
  • Çok makineli sistemin analizini öğrennir
Tanımı Enerji sistemlerinde kararlılık, simulasyon metodları, swing denklemi, eşit alan kriteri, senkron makinelerin matemaiksel modeli, uyarım ve mekanik regülatör modelleri, çok makineli sistem modellemesi, nümerik metodlar ve tek ve çok makineli sistemlerin kararlılık analizi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 2
2 Güç sistemi modellemesi; jeneratörler, transformatörler, yükler, per-unit sistemi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 3
3 Güç sistemi modellemesi; jeneratörler, transformatörler, yükler, per-unit sistemi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 3
4 İletim hatları ve modellenmesi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 4
5 İletim hatları ve modellenmesi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 4
6 Bara admitans matrisi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 5
7 Bara admitans matrisi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 5
8 Ara Sınav
9 Güç akışı çözümleri Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 6
10 Güç akışı çözümleri Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 6
11 Güç akışı çözümleri Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 6
12 Arıza analizi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 7
13 Bara empedans matrisi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 8
14 Arıza analizi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 9
15 Arıza analizi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 9
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Diğer Kaynaklar İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X
2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X
3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.

X
4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

X
5

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X
6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

X
7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.

X
8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

 

X
9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

X
11

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların  elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest