EEE 651 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stokastik Süreçler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 651
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı işaret işlemede kullanılan stokastik süreçlerle ilgili temel bilgilerin verilmesidir. Derste önce olasılık kuramı gözden geçirilecektir. Daha sonra kesikli ve sürekli rasgele değişkenler tartışılacaktır. Uygulama olarak kestirim ve ve hipotez testi yapılacaktır. Stokastik süreçler, rasgele işaret işleme ve Markov dizileri de kapsanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; -
Tanımı Olasılık Kuramının Gözden Geçirilmesi, Kesikli Rasgele Değişkenler, Sürekli Rasgele Değişkenler, Rasgele Değişken Çiftleri, Rasgele Vekktörler, Rasgele Değişkenlerin Toplamı, Parametre Kestirimi, Hipotez Testi, Rasgele Değişkenlerin Kestirimi, Stokastik Süreçler, Rasgeler İşaret İşleme, Markov Dizileri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Review of Probability Text Book (Ch. 1)
2 Discrete Random Variables Text Book (Ch. 2)
3 Continuous Random Variables Text Book (Ch. 3)
4 Pairs of Random Variables Text Book (Ch. 4)
5 Random Vectors Text Book (Ch. 5)
6 Sum of Random Variables Text Book (Ch. 6)
7 Parameter Estimation Using Sample Mean Text Book (Ch. 7)
8 Hypothesis Testing Text Book (Ch. 8)
9 Estimation of a Random Variable Text Book (Ch. 9)
10 Stochastic Processes Text Book (Ch. 10)
11 Stochastic Processes Text Book (Ch. 10)
12 Random Signal Processing Text Book (Ch. 11)
13 Random Signal Processing Text Book (Ch. 11)
14 Markov Chains Text Book (Ch. 12)
15 Markov Chains Text Book (Ch. 12)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Roy D. Yates, David J. Goodman, “Probability and Stochastic Processes: A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers”, Wiley, 3rd edition, 2014, ISBN-10: 1107039754, ISBN-13: 978-1107039759
Diğer Kaynaklar James L. Melsa, Andrew P. Sage, An Introduction to Probability and Stochastic Processes, Dover Books, 2nd Edition, 2013, ISBN-10: 0486490998, ISBN-13: 978-048649099--ilgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X
2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X
3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.

X
4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

X
5

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X
6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

X
7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.

X
8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

 

X
9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

X
11

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların  elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest