Hakkımızda

Hızla gelişen teknoloji ile tüm dünyada ve ülkemizde mühendislik eğitimi ve disiplinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgisayar teknolojileri kişisel, sosyal, sanatsal olarak hayatımızın her alanına girmektedir. Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada bilişim sektöründe spesifik alanlarda uzmanlaşmış personel açığı hızla artmaktadır. Bu programın amacı, Türkiye’de bilgisayar oyunları sektörüne uzmanlaşmış kaliteli kişilerin yetiştirilmesidir. İEÜ Bilgisayar oyunları ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı ile yurt çapında özellikle bilgisayar ve yazılım mühendisliğini tamamlamış öğrencilere olmak üzere, yazılım geliştirme sürecini etkileşimli grafiksel ortamlarda yaratıcı ve etkin bir şekilde birleştirebilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin eğitim sırasında görsel ve yazılım tasarımı, analiz, komünikasyon ve bilişim sistemleri, yapay zeka gibi konularda uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerin, Türkiye bilgisayar oyunları sektöründe geliştirici ve yönetici kadrolarda yeralarak, bu sektörün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2013-14 Güz Döneminde bu programa öğrenci alınmayacaktır. Bu programa başvurmak isteyen öğrenciler, 2013-2014 Güz dönemi için Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programına başvurabilirler.