Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 527 Finans Ekonomisi 3 0 3 7.5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
MATH 555 Finans Matematiği 3 0 3 7.5
STAT 503 Olasılık Teorisi 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
FM 506 Finansta Stokastik Süreçler 3 0 3 7.5
GSNS 595 Seminer 0 0 0 7.5
ITF 507 Finansal Yönetim 3 0 3 5
Toplam : 27.5
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 7.5
FM 597 Dönem Projesi 0 0 0 7.5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 517 Finansal Ekonometri 3 0 3 7.5
FM 551 Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon 3 0 3 7.5
IE 502 Olasılıksal Sistem Analizi 3 0 3 7.5
IES 508 Sistem Simülasyonu ve Modellemesi 3 0 3 7.5
IES 513 Matematiksel Programlama ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
IES 534 Doğrusal Olmayan Programlama 3 0 3 7.5
IES 570 Kriptoloji ve Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 7.5
INS 501 Sigortacılık Matematiği I: Genel Sigortacılık 3 0 3 7.5
INS 551 İleri Aktüerya Matematiği 3 0 3 7.5
INS 552 Uygulamalı Aktüerya Yönetimi 3 0 3 7.5
MATH 504 İstatistik 3 0 3 7.5
MATH 505 İleri Düzey Matematiksel Analiz 3 0 3 7.5
MATH 508 Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemler 3 0 3 7.5
MATH 552 Kapula Teorisi ve Finanstaki Uygulaması 3 0 3 7.5
MATH 553 Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 554 Matematikte Temel Konular 3 0 3 7.5
MATH 600 Matematik Yazılımları ve Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7.5
MATH 601 Diferensiyel Denklemler 3 0 3 7.5
MATH 602 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 669 Hesaplamalı ve Uygulamalı Homoloji 3 0 3 7.5
MATH 670 Küme Teorik Topoloji 3 0 3 7.5
MATH 671 Bulanık Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 672 Cebir 3 0 3 7.5
MATH 673 Hesaplamalı Değişmeli Cebir 3 0 3 7.5
MATH 674 Uygulamalı Grup Teorisi 3 0 3 7.5
MATH 675 Modül Uygulamaları ve Temsil Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 501 İstatistik Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 502 Stokastik Süreçler 3 0 3 7.5
STAT 504 Parametrik Olmayan İstatistik 3 0 3 7.5
STAT 505 Uygulamalı İstatistiksel Analiz 3 0 3 7.5
STAT 506 Çok Değişkenli İstatistik ve Kapulalar Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 551 Aktüerya 3 0 3 7.5
STAT 552 Sıralı Rasgele Değişkenler 3 0 3 7.5
STAT 553 Güvenilirlik 3 0 3 7.5
STAT 554 İstatistiksel Süreç Kontrol 3 0 3 7.5
STAT 555 Risk Analizi 3 0 3 7.5
STAT 556 Doğrusal İstatistiksel Modeller 3 0 3 7.5
STAT 557 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 7.5
STAT 558 Deney Tasarımı 3 0 3 7.5
STAT 559 İleri Düzey Olasılık Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 560 Biyoloji ve Tıp Bilimlerinde İstatistiksel Yöntemler 3 0 3 7.5
STAT 561 İstatistiksel Yazılımlar ve Simulasyon 3 0 3 7.5
STAT 562 Kombinatorik Analiz ve Kesikli Dağılımlar 3 0 3 7.5
STAT 563 İstatistiki Karar Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 601 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Tezsiz programdan mezun olmak için seçmeli ders listesinden 3 adet ders alması gerekmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr