İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Bölümü

Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova - Izmir - TÜRKİYE

Tel : +90 (232) 279 25 25
Fax: +90 (232) 279 26 26