Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BEN 501 Araştırma Yöntemleri ve Deney Tasarımı 3 0 3 12
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BEN 597 Dönem Projesi 0 0 0 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BEN 502 Aktarım Olayları 3 0 3 6
BEN 503 İleri Moleküler Biyoloji 3 0 3 6
BEN 504 İleri Biyomedikal Mühendisliği 3 0 3 6
BEN 505 İleri Fermantasyon Teknolojileri 3 0 3 6
BEN 506 Biyoyakıtlar 3 0 3 6
BEN 507 Biyomalzeme Üretim Süreçleri 3 0 3 6
BEN 508 Biyomalzeme Karakterizasyon Teknikleri 3 0 3 6
BEN 509 Enzim Kinetiği 2 1 3 6
BEN 511 Biyomalzemeler ile Tasarım 2 1 3 6
BEN 512 Biyosistemler için Tasarım Yöntemleri 3 0 3 6
BEN 513 Gen Tedavisinin Moleküler Temelleri 3 0 3 6
BEN 514 Hastalıkların Epigenetik Temelleri 3 0 3 6
BEN 515 Biyomoleküllerin Enstrümental Analizi 3 0 3 6
BEN 516 Proteinlerin Yapısı, Fonksiyonu ve Mühendisliği 3 0 3 6
BEN 517 Biyomimetik 3 0 3 6
BEN 518 Biyofizik ve Uygulamaları 3 0 3 6
BEN 519 İleri Biyoinformatik 3 0 3 6
BEN 520 Fonksiyonel Oligonükleotidler 3 0 3 6
BEN 522 İleri Tıbbi Görüntüleme Analizi 3 0 3 6
CE 531 Otomatik Öğrenme 3 0 3 7.5
CE 533 Yapay Zeka 3 0 3 7.5
CE 536 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 7.5
CE 609 İleri Nümerik Analiz 3 0 3 7.5
EEE 501 Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme 3 0 3 7.5
EEE 502 Örüntü Tanıma 3 0 3 7.5
EEE 505 Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon 3 0 3 7.5
EEE 551 Doğrusal Sistem Kuramı 3 0 3 7.5
MATH 602 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programını tamamlamaları için toplam 60 AKTS sağlamaları gerekmektedir.

Tezsiz Programdan mezun olmak için öğrencilerin 10 adet (1 zorunlu + 9 seçmeli) ders ve bir proje dersi alması gerekmektedir.

-Seçmeli Ders I (ELEC 001) şu üç ders içinden seçilmelidir: BEN 502, BEN 503, BEN 504.

-Seçmeli Ders II, III, IV, VI, VII, VIII ve IX (ELEC 002, ELEC 003, ELEC 004, ELEC 006, ELEC 007, ELEC 008 ve ELEC 009) ise yukarıdaki üç ders (BEN 502, BEN 503, BEN 504) dışındaki derslerden seçilmelidir. Seçmeli Ders V (ELEC 005) için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Tezsiz Yüksek Lisans programı temelde 1 akademik yıl sürecek şekilde hazırlanmıştır. Program dili İngilizcedir ve kayıtlanan öğrencilerin tüm yükümlülüklerini bu dil üzerinden tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek Lisans programının tamamlanması için gerekli 3 temel kriter vardır:

-En az 30 krediyi tamamlayacak şekilde temel, uzmanlık alanı ve seçmeli derslerinin başarıyla tamamlanması.

-İzmir Ekonomi Üniversitesi notlandırma sistemi baz alınarak 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olunması.

-Proje çalışmasının tamamlanıp proje komitesi tarafından onaylanması.

 

Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıldır. Kredili derslerini başarıyla bitiren ancak proje çalışmasını belirlenen süreler sonuna kadar tamamlayamayan öğrenciye proje çalışmasını tamamlaması ve savunması için en fazla bir yarıyıl ek süre verilir.

 

 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı