Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

Yükseköğretim Kurulu’nca tanınan Üniversitelerin Mühendislik, Fen Bilimleri, Tıp ve Eczacılık Fakülteleri’nin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren programlarından mezun olan öğrenciler başvurabileceklerdir.  Tezsiz yüksek lisans programları için ALES, GRE sınavı koşulu aranmayacaktır. Programa başvuran adayların neden bu programda yüksek lisans yapmak istediğine dair bir niyet mektubu ve en az 1 referans mektubu getirmesi, yapılacak mülakat ve değerlendirme sonucunda başarılı olması gerekecektir.

Eğitim dili tümü ile İngilizce olan üniversitelerin mezunlarından, mezun oldukları ilk 3 yıl içinde İngilizce Yabancı Dil sınavı belgesi aranmaz. Diğer adayların İngilizce dil sınavlarından KPDS:65, ÜDS: 65, YDS: 65, e-YDS: 65, YÖKDİL: 65 puana sahip olması veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden ÖSYM Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş eşdeğer bir puan ya da İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen İngilizce Yeterlik Sınavından en az 65 puan alması gerekmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için bu adrese bakabilirsiniz.