Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

Bu programı tamamlamak için en az 120 AKTS (21 yerel) kredilik 7 ders, bir seminer ve bir tez gereklidir. Daha ayrıntılı bilgi için bu adrese bakabilirsiniz.

Eğitim dili tümü ile İngilizce olan üniversitelerin mezunlarından, mezun oldukları ilk 3 yıl içinde İngilizce Yabancı Dil sınavı belgesi aranmaz. Diğer adayların İngilizce dil sınavlarından KPDS:65, ÜDS: 65, YDS: 65, e-YDS: 65, YÖKDİL: 65 puana sahip olması veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden ÖSYM Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş eşdeğer bir puan ya da İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen İngilizce Yeterlik Sınavından en az 65 puan alması gerekmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için bu adrese bakabilirsiniz.

Önerilen programa Yükseköğretim Kurulu’nca tanınan Üniversitelerin Mühendislik, Fen Bilimleri, Tıp ve Eczacılık Fakülteleri’nin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren programlarından mezun olan öğrenciler başvurabileceklerdir.  

Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan en az 60 (SAY) veya GRE Graduate Record Examination sınavından en az 150 (Quantitative) puana sahip olması gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES, GRE sınavı koşulu aranmayacaktır.

Ayrıca programa başvuran adayların neden bu programda yüksek lisans yapmak istediğine dair bir niyet mektubu ve en az 1 referans mektubu getirmesi, yapılacak mülakat ve değerlendirme sonucunda başarılı olması gerekecektir.

 
 

Eğitim hayatlarında mali destek sağlamak amacıyla öğrencilere belirli koşullarda sağlanan çeşitli burslar bulunmaktadır. Burs olanaklarını görmek için buraya tıklayarak adresi ziyaret edebilirsiniz.

Bu program size bilimsel araştırma yapma ve yayınlama, takım içerisinde ve disiplinler arası çalışma becerileri kazandırarak, teorik ve pratik temel alanlarda geniş bilgi sahibi olmanıza imkan verecektir. Bu program sayesinde sanayide Ar-Ge nitelikli işlerde çalışabilmenin yanı sıra, ilgili doktora programlarına girerek akademik alanda da kariyerinize devam edebilirsiniz.

Bu programda edineceğiniz bilgi ve deneyimleri, uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulan tüm sektör alanlarında kullanabilirsiniz.

Akademik alanda kariyer yapmak için yüksek lisans ve doktora gereklidir. Akademik kariyerinizi bu yönde ilerletmek istiyorsanız bu programda edineceğiniz bilgi ve deneyim çok kullanışlı olacaktır. 

Yüksek lisans programlarını tamamlama süresi, varsa bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami üç yıldır. Daha fazla bilgi ve bu sürenin uzatılması hakkında bilgi için buraya tıklayarak adresi ziyaret edip 21. maddeye bakabilirsiniz.

Mevcut kontenjanlara bağlı olarak her dönem başlanabilir.

Evet, aynı anda yüksek lisans ve doktora yapmak mümkündür. Daha ayrıntılı bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.