MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Bilgisayar Mühendisliği doktora programı mezunları, araştırma hayatlarına, üniversiteler, çeşitli araştırma kurumları ve yeni ürün ve yöntemlerin geliştirilmesine yönelik büyük projelerde devam edebilirler.