Kayıt Kabul Koşulları

Bu doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;
-Lisans veya Yüksek Lisans diplomasına sahip olması, 
 
-Yüksek öğretim kurumlarının;
 
 i) Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği;   
 
 ii)Fen Fakültesi: Matematik-Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Fakültesi: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi ile mezun olması.

-Lisans veya Yüksek Lisans programından 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri not ortalaması ile mezun olması, 
 
-En az 70 ALES-SAY puanına sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative/sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması,
 
-ÜDS(Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) veya KPDS(Kamu Personeli Dil Sınavı)'nda İngilizce'den en az 70 puan veya bu sınavlara eşdeğer kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavları(TOEFL, TOEIC,CAE, CPE)'ndan bu puan eşdeğeri bir puan almış olması,
 
-Bilim sınavından (yazılı- sözlü) başarılı olması,
 
-İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla neden doktora yapmak istendiğine dair bir “proposal” hazırlaması,
 
-En az bir referans mektubu sunması.