Program Tanıtımı

         Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı’nın amacı, hem ulusal hem de uluslararası çeşitli alanlarda araştırma yapan, bilimsel yaklaşım yeteneğine ve Bilgisayar Mühendisliği teori ve uygulamalarının temel ve gelişmiş ilkeleri konusunda yeterliliğe sahip, yaratıcı yöntemlerle yeni yaklaşımlar geliştirebilen ve bu yaklaşımları çağdaş bilim ve teknolojinin her alanına uygulayabilen akademisyenleri eğitmektir.