Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

Eğitim hayatlarında mali destek sağlamak amacıyla öğrencilere belirli koşullarda sağlanan çeşitli burslar bulunmaktadır. Burs olanaklarını görmek için buraya tıklayarak adresi ziyaret edebilirsiniz.
Bu program size bilimsel araştırma yapma ve yayınlama, takım içerisinde ve disiplinler arası çalışma becerileri kazandırarak, teorik ve pratik temel alanlarda geniş bilgi sahibi olmanıza imkan verecektir. Bu program sayesinde sanayide Ar-Ge nitelikli işlerde çalışabilmenin yanı sıra, ileri düzey araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimini bilim dünyasına katkıda bulunma imkanına sahip olacaksınız.
Bu programda edineceğiniz bilgi ve deneyimleri, uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulan tüm sektör alanlarında kullanabilirsiniz.
Akademik alanda kariyer yapmak için yüksek lisans ve doktora gereklidir. Akademik kariyerinizi bu yönde ilerletmek istiyorsanız bu programda edineceğiniz bilgi ve deneyim çok kullanışlı olacaktır. 

Doktora programlarını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Daha fazla bilgi ve bu sürenin uzatılması hakkında bilgi için buraya tıklayarak adresi ziyaret edip 21. maddeye bakabilirsiniz. 

Mevcut kontenjanlara bağlı olarak her dönem başlanabilir.
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerinden lisans veya tezli yüksek lisans diploması almak gereklidir. Yabancı uyruklu adayların bu diplomayı Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alması gereklidir. Daha ayrıntılı bilgi için burada ki adresine bakabilirsiniz. 
Evet, aynı anda yüksek lisans ve doktora yapmak mümkündür. Daha ayrıntılı bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Bu programı tamamlamak için en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir doktora tezi gereklidir. Daha ayrıntılı bilgi için bu adrese bakabilirsiniz
Aşağıda belirtilen sınavlardan belirtilen puanlara veya Yükseköğretim Kurulunca bu sınavlara eşdeğer kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan almak gereklidir:
-          KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı): 70
-          ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı): 70
-          YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı): 70
-          İYS (İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı): 70
Daha ayrıntılı bilgi için bu adrese bakabilirsiniz.