Mezuniyet Koşulları

Bu tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • En az 90 AKTS’lik 10 ders (30 yerel kredi), 4 adetini Seçmeli Derslerin "CE" kodlu olanlarından ile CE 535 - UML ile Gerçek Zamanlı Sistemlerin Modellenmesi, CE 516 - İleri Bilgisayar Ağları ve İletişimi, CE 595 - Seminer ve CE 597 - Dönem Projesi derslerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler 1 adet seçmeli dersini (7,5 ECTS kredilik 3 İEÜ kredilik olmak şartı ile) daha önce lisans öğrenimleri sırasında almamış olmaları koşulu ile “CE” veya “SE” kodlu lisans seviyesindeki seçmeli dersler arasından alabilirler.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmaları 
  • 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.