CE 534 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Zeki Aracılar ve Çoklu Aracı Planlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 534
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, zeki aracılar ve çoklu aracı sistemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konuları tanıtmaktır. Büyük ölçekli sistemler için aracıların nasıl etkin ve verimli bir biçimde yardımlaşabileceği tartışılarak, bu tür yazılım sistemlerinin geliştirilmesi için kullanılacak yöntem ve metodolojiler derste açıklanacaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, çoklu aracı koordinasyonu, aracı teknolojileri, ortak bilgi ve çoklu aracıların öğrenmesi gibi çekirdek konularda temel bir kavrayış ve bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • çoklu aracılarla ilgili büyük resmi tartışabilecek, önemini ve kritik konuları tanımlayabilecektir.
  • çoklu aracı planlamanın temel araçları, teknikleri ve presipleri ile ilgili kavramları ifade edebilecektir.
  • kooperatif oyunları analiz edebilecektir.
  • kombinatoryel müzayedeler ile kısıtlı kaynakların tahsisini modelleyebileceklerdir.
  • soyut tartışma sistemlerini tanımlayabilecektir.
Tanımı Akıllı aracılar, çoklu aracı etkileşimleri,anlaşmalar, açık arttırmalar, pazarlıklar, yardımlaşmalı dağıtık problem çözme ve aracı odaklı analiz.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction, Agents as a paradigm for software engineering Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 1)
2 Intelligent Agents, Expert Systems, Intentional Systems, Abstract Architectures for Intelligent Agents, Utility Functions Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 2)
3 Deductive Reasoning Agents, Agent-Oriented Programming Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 3)
4 Practical Reasoning, Means-Ends Reasoning Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 4)
5 Subsumption Architecture, situated automata, The Limitations of Reactive Agents, Hybrid Agents, Touring Machines Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 5)
6 Multiagent Interactions, Utilities and Preferences, Multiagent Encounters, Dominant Strategies and Nash Equilibria, Competitive and Zero-Sum Interactions, The Prisoner's Dilemma Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 11)
7 Making Group Decisions: Voting, Elections, Arrow’s Theorem Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 12)
8 Forming Coalitions: Cooperative games, The Core, The Shapley value, Coalition Structure Formation Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 13)
9 Allocating Scarce Resources: Combinatorial Auctions, Bidding languages, The VCG Mechanism, Online Auctions Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 14)
10 Bargaining: Negotiation, Alternating Offers Protocol, The Monotonic Concession Protocol, The Zeuthen Strategy Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 15)
11 Arguing: Abstract Argumentation, Preferred Extensions, Dialogue Systems Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 16)
12 Logical Foundations: Possible Worlds Semantics, Axioms for Knowledge and Belief, Logic at Work Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 17)
13 Araştırma ve Sunumlar I Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons,2002 (Ch. 18)
14 Araştırma ve Sunumlar II
15 Araştırma ve Sunumlar III
16 -

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Diğer Kaynaklar İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
1
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
9
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
37
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest