CE 603 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 603
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin dağıtık veri tabanı teknolojilerini derinlemesine anlaması ve bu alanda araştırma yapabilmelerini sağlayacak bilgi birikimi ile donatılmalarıdır. Ders süresince, konular, dağıtık işlem yönetimi ve geliştirilmiş eş zamanlılık kontrolünden, veri replikasyonu ve dağıtık veritabanı sistemleri için sorgu işleme ve eniyilemeye kadar değişen bir yelpazede ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • dağıtık veritabanı teknolojisini derinlemesine tarif edebilecektir.
  • dağıtık veritabanı yönetim sistemlerinde işlem yönetimi ve eş zamanlılık kontrolünün nasıl gerçekleneceğini tarif edebilecektir.
  • veri fragmentasyonu ve replikasyonu mevcut durumlarda dağıtık veritabanı tasarlayabilecektir.
  • kilitleme ve zaman damgalamaya dayalı iyimser ve kötümser eş zamanlılık kontrolü algoritmalarının doğruluğunu değerlendirebilmek için serileştirilebilirlik teorisini kullanabilecektir.
  • dağıtık veritabanı yönetim sistemlerinde güvenilirlik kavramını çözümleyebilecek ve site çökmeleri ve ağ parçalanmaları durumlarında dağıtık kurtarma ve kesinleme protokollerini implement edebilecektir.
Tanımı Bu derste, dağıtık veritabanı tasarımı, dağıtık işlem yönetimi ve eş zamanlılık kontrolünden veri replikasyonu ve dağıtık veritabanı sistemleri için sorgu işleme ve eniyileme konularına kadar değişen bir yelpazede konular işlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Overview of Relational DBMS Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 2)
2 Distributed DBMS Architecture Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 4)
3 Distributed Database Design Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 5)
4 Semantic Data Control Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 6)
5 Overview of Query Processing Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 7)
6 Query Decomposition and Data Localization Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 8)
7 Optimization of Distributed Queries Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 9)
8 Ara sınav
9 Optimization of Distributed Queries Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 9)
10 Introduction to Transaction Management Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 10)
11 Distributed Concurrency Control Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 11.1, 11.2, 11.3)
12 Distributed Concurrency Control Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 11.4, 11.5, 11.6, 11.7)
13 Distributed DBMS Reliability Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4)
14 Distributed DBMS Reliability Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 12.5, 12.6, 12.7, 12.8)
15 Tekrar Ozsu, Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, 2/e, Prentice Hall, 1999 (Ch. 15)
16 -

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Diğer Kaynaklar İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
34
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest