CE 605 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kablosuz Sensör Ağları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 605
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı kablosuz algılayıcı ağlar konusunda devam eden bilimsel araştırmaların temel esaslarını ve kablosuz algılayıcı ağlar üzerinde veri işlemenin temellerini öğretmektir. Kablosuz algılayıcı ağlar son birkaç yılda popülerliğini arttırmıştır. Bu alanın pek çok potansiyel uygulama alanı mevcuttur, bu alanların bir kısmı doğal parkların uzaktan incelenmesi, inşaat mühendisliği, güvenlik uygulamaları ve akıllı ulaşım uygulamaları olarak listelenebilir. Kablosuz algılayıcı ağların çalışma prensipleri ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmak bilgisayar bilimleri alanında yüksek öğrenim gören öğrencilerin kariyerlerine olumlu katkıda bulunacaktır. İşlenecek konular kablosuz algılayıcı ağların temel uygulama alanları, paket yönlendirme, konumlama, topoloji kontrolü, algılayıcı ağlarda veri tabanları, veri yığışması ve simülasyondur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kablosuz algılayıcı ağların uygulama alanlarını tanırlar.
  • kablosuz algılayıcı ağlarda kullanılan yöneltme algoritmalarını ve aralarındaki farkları çözümlerler.
  • yer bulma algoritmalarını ve aralarındaki farkları çözümlerler.
  • topoloji kontrol algoritmalarını çözümlerler.
  • yığışım algoritmarını ve yığışım fikrinin arkasındaki gerekleri çözümlerler.
Tanımı Bu ders bilgi işlem algoritmalarının temellerini ve algılayıcı ağlarda bilgi işlem algoritmalarının kullanımını konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Konumlama
3 Konumlama
4 Konumlama
5 Konumlama
6 Topoloji kontrolü
7 Topoloji kontrolü
8 Ara sınav
9 Veri yığışımı algoritmaları
10 Veri yığışımı algoritmaları
11 Yöneltme algoritmaları
12 Yöneltme algoritmaları
13 Açık problemler ve uygulamalar
14 Açık problemler ve uygulamalar
15 Proje sunumları
16 -

 

Dersin Kitabı Wireless Sensor Networks: An Information Processing Approach, Feng Zhao and Leonidas Guibas, Morgan Kaufmann, 2004. ISBN-10: 1558609148 Instructor notes and lecture slides.
Diğer Kaynaklar Ders notları öğretim üyesi tarafından dağıtılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
22
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest