STAT 503 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Olasılık Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
STAT 503
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere Olasılık Teorisinin temellerini ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bütün temel kombinatorik formülleri olasılık teorisine uygulayabilir.
  • Çeşitli olayların olasılıklarını bulabilir.
  • Kesikli dağılımlarla çalışarak onların önemli özelliklerini hesaplayabilir.
  • Sürekli dağılımlarla çalışarak onların önemli özelliklerini hesaplayabilir.
  • Bağımsız rastgele değişkenlerin toplamları için zayıf ve güçlü büyük sayılar kanunlarını ve merkezi limit teoremini elde edebilir.
Tanımı İlk olarak kombinatorik analize kısa bir giriş yapılacaktır. Olasılık teorisinin belitleri ve tarihi arkaplan tartışılacaktır. Rastgele olaylar, rastgele değişkenler ve onların temel özellikleri incelenecektir. Bağımsız rastgele değişkenlerin toplamları için limit teoremleri çalışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kombinatorik analiz “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 1:20
2 Olasılık belitleri “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 24:35
3 Bağımsız olaylar, şartlı olasılık, toplam olasılık formülü “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 64:87
4 Kesikli rastgele değişkenler için temel gösterimler “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 127:137
5 Bernoulli, binom, Poisson, geometrik ve ters binom rastgele değişkenleri “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 139:158
6 Sürekli rastgele değişkenler için temel gösterimler “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 188:198
7 Düzgün ve üstel rastgele değişkenler. Normallik kanunu. “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 198:206
8 Arasınav
9 Ortak dağılımlı ve çok değişkenli rastgele değişkenler “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 239:260
10 Bağımsız rastgele değişkenlerin toplamları, sarılma formülü. “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 261:270
11 Sıra istatistikleri “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 273:277
12 Beklenen değer özellikleri. Kovaryans, varyans, korelasyon “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 304:340
13 Moment çıkaran fonksiyon “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 361:371
14 Merkezi limit teoremi, büyük sayılar kanunu ve diğer limit kuralları. “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall: 400:418
15 Final öncesi tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı “A First Course in Probability”, Sheldon Ross, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar “Probability and Statistics for Engineers and Scientists” Ronald Walpole, Raymond Myers, Sharon Myers, Keying Ye. Prentice Hall.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
17
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest