STAT 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı İstatistiksel Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
STAT 505
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders mühendislik, finans ve tıp alanlarında kulanılan istatistiksel verilerin incelenmesi için gerekli yöntemleri sağlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Verileri kullanarak bilgi tanımlayıcı bilgi betimleyebilir.
  • İstatistiksel verileri listeleyip özetleyebilir.
  • Veriler içinden aykırı verileri tanımlayabilir.
  • istatistiki veriler için tahmin ediciler hesaplayabilir.
  • istatistiki veriler için hipotezler öne sürüp test edebilir.
  • Bir yada birden fazla rasgele değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz edebilir.
  • İstatistiki veriler Parametrik olmayan tahmin ediciler hesaplayabilir.
Tanımı Bu ders değişik alanlarda kulanılan istatistiksel verilerin incelenmesi için gerekli yöntemleri sağlamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İstatistiğin niçin okunması gerektiği ve belirsiz çevrelerde karar verme kavramı. Verileri tanımlamanın önemi ve tanımlayıcı ilişkileri özetlemek. Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 1 (Pages: 1-17)
2 Örnekleme yöntemleri, merkezi limit teoremi, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 8 (Pages: 250-281)
3 Güven aralığı, tahmini aralık, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 9 (Pages: 282-317)
4 Tek örneklem testlerinin hipotezi, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 10 (Pages: 318-352)
5 İki örnekli testlerin hipotezi, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 11 (Pages: 353-385)
6 Varyans analizi, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 12 (Pages: 386-434)
7 Tekrar
8 Korelasyon ve Doğrusal Regresyon, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 11 (Pages: 436-487)
9 Korelasyon ve Doğrusal Regresyon, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 11 (Pages: 436-487)
10 Çoklu Regresyon Analizi, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 11 (Pages: 488-544)
11 Çoklu Regresyon Analizi, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 11 (Pages: 488-544)
12 Parametrik Olmayan Yöntemler: Nominal Seviye Hipotez Testleri, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 11 (Pages: 545-581)
13 Parametrik Olmayan Yöntemler: Ordinal Verilerin Analizi Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 11 (Pages: 582-620)
14 Parametrik Olmayan Yöntemler: Ordinal Verilerin Analizi, Excel uygulamaları Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill: Chapter 11 (Pages: 582-620)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Statistical Techniques in Business & Economics (Student edition) by D. Lind, W. Marchal, S. Wathen, 17/e, McGraw-Hill.

Diğer Kaynaklar Statistical Techniques for Data Analysis” by J.K. Taylor and C. Cihon, Chapman&Hall.“Statistical Inference” by G. Casella and R. L. Berger, Duxbury Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
45
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest