STAT 558 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Deney Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
STAT 558
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri deney tasarımı ve ilintili istatistik alanlarının temelleriyle tanıştırmayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir deneyde ne tür bir istatistiki tasarım yapılması gerektiğini belirleyebilir.
  • Verileri sınıflandırabilir ve düzenleyebilir.
  • Uygun istatistik yazılımını bulabilir.
  • ANOVA’yı özümseyebilir.
  • Rastgeleleştirilmiş testler kullanabilir.
  • Eksik veriyle çalışabilir.
Tanımı Ders, farklı türlerde istatistiki deneylerin analizini içerir. Ayrıca bu derste Rastgeleleştirilmiş Deneyler ve Sabit Tasarımlar da tartışılmaktadır. Eş değişkenlerin ve eksik örneklemlerin analizleri sunulur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma Tasarımlarının Türleri, Çözüm Türleri Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 6:13.
2 Araştırma Tasarımlarına Genel Bakış ve Çoğu Araştırmada Karşılaşılan Konular Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 13:21.
3 Veri Düzenleme, Açıklama ve Saklama Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 29:66.
4 Varyans Analizi Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 69:90.
5 Faktöriyel RastgeleleştirilmişGruplar, Sabit Etki Tasarımları. Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 154:216.
6 Yüksek – Derece Faktöriyel Tasarımlar. Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 175:181.
7 TekrarlıÖlçülmüş Tasarım Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 242:281.
8 Arasınav
9 Karışık RastgeleleştirilmişTekrarlı Tasarım Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 316:319.
10 Varsayımlar ve Kısıtlamalar. Denklemler Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 319:332
11 Ortadeğişken Kullanılan Tasarım Türleri Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 401:432.
12 LatinKare Tasarımlar Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 478:512.
13 LatinKare ANOVA’ya Tam Örnekler Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 528:538.
14 Saklama ve Diğer Eksik Tasarımlar Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick and L.S.Fidell, Thomson: 552:565.
15 Final Öncesi Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı 1. Experimental Design using ANOVA” by B.G.Tabachnick ve L.S.Fidell, Thomson
Diğer Kaynaklar 1. “Statistical Principles in Experimental design” by D.R.Brown, K.M.Michels ve B.J.Winer, NY,McGrawHill.2. “The Design of Experiments” by R.A.Fisher, Edinburgh ve London: Oliver & Boyd.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
40
Final / Sözlü Sınav
1
47
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest