STAT 561 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İstatistiksel Yazılımlar ve Simulasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
STAT 561
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri temel istatistik programlarıyla tanıştırmayı amaçlar. İki programa önem verilmiştir: Matlab ve Arena.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel istatistik yazılımları hakkında bilgi sahibi olur.
  • Güncel istatistik yazılımlardan birisini seçerek yükleyebilir.
  • Uygulamalı istatistik metodlarını ifade edebilir ve uygulayabilir.
  • Seçilen istatistik paket programını kullanabilir.
  • Edindiği bilgi ve becerileri gerçek hayatta karşılaşılan uygulamalı istatistik problemlerine uygulayabilir.
Tanımı Ders şu konuları içerir: İstatistik yazılımının tanımlanması, Matlab’da temel komut ve işlemler, çeşitli Matlab simülasyon teknikleri, Arena kod ve komutları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım seçimi. “Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice” by J.Banks, John Wiley and Sons, NY.: 12:53.
2 Yazılımın tanıtımı. Yazılım sağlayıcılar. “Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice” by J.Banks, John Wiley and Sons, NY. 73:92.
3 Matlab: Matris işlemleri, veri analizi. “Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice” by J.Banks, John Wiley and Sons, NY: 9:42.
4 Matlab: Grafik çizme, mdosyaları. “Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice” by J.Banks, John Wiley and Sons, NY: 56:78.
5 Matematiksel hesaplamada Matlab kullanımı: Çeşitli problemler. “Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice” by J.Banks, John Wiley and Sons, NY: 89:151.
6 Rastgele sayı oluşturma. “Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier: 41:48.
7 Kesikli rastgele değişken oluşturma. “Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier: 49:62.
8 Sürekli rastgele değişken oluşturma. “Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier: 67:91.
9 Matlab’da olasılığa dayalı olayların simülasyonu. “Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier: 117:219.
10 1. Proje: Matlab’la simülasyon
11 Temel işlem ve girdileri modelleme. “Simulation with Arena” by W.D.Kelton, R.P.Sadowski, D.T.Sturrock, McGrawHill: 115:150.
12 Sonlu simülasyonlardan elde edilen çıktıların analizi. “Simulation with Arena” by W.D.Kelton, R.P.Sadowski, D.T.Sturrock, McGrawHill:265:292.
13 Orta düzey modelleme ve durağan durumun istatistiki analizi. “Simulation with Arena” by W.D.Kelton, R.P.Sadowski, D.T.Sturrock, McGrawHill:293:321.
14 2. Proje: Arena’yla simülasyon.
15 Final sınavı öncesi tekrar.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı “Handbook of Simülation: Principles, Methodology, Advances, Applications and Practice” by J.Banks, John Wiley and Sons, NY.
Diğer Kaynaklar 1. “Numerical Methods Using Matlab” by J. Mathews, K. Fink2. “Simulation with Arena” by W. D. Kelton, R. P. Sadowski, D. T. Sturrock, McGrawHill3. “Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest