MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans programı mezunları kazanacakları çalışma disiplini ve araştırmacı özellikleriyle sanayi kuruluşları ve kamu kurumlarının yanında, akademik hedeflerini gerçekleştirebilecekleri doktora programlarında veya uluslararası kuruluşlarda başarılı olacaklardır.