MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Bu programdan mezun olan öğrenciler zor problemler üzerinde çalışma disiplinini geliştirmiş olacaklar ve büyük olasılıkla bilgilerini, gelişmiş analitik ve teknik becerilerini çok disiplinli alana uygulayabilecekleri işler arayacaklardır.  Birçok mezunun danışmanlıkta veya Endüstri mühendisliğinin araştırılması ve geliştirilmesinde bir kariyer sürdüreceği beklenmektedir. Bazıları araştırma öğrencisi olabilirken birçoğu doğrudan piyasada devam etmeyi seçeceklerdir.