MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ



Profesyonel mimarlık eğitiminin özelleşmiş olması ve mimarlara uzmanlık kazandırması gerektiği üzerine oluşmuş ulusal fikir birliği gereğince ve farklı ülkelerde (AB ve ABD) uygulanmış örneklere benzer şekilde kurgulanmış olan program, öğrencileri Türkiye'de ve diğer ülkelerde çağdaş mimarların karşılaştığı güncel sorunlara yanıt verecek yetenek ve bilgilerle donatmayı hedefler. Bu programdan mezun olan mimarlar:

• Türkiye'de mimarlık mesleğinde lider konumunda,

• Türkiye'de ve yurtdışında ileri tasarım araştırması yapmaya hazır,

• Uluslararası iş yaşamına hazır,

• Küresel piyasada rekabete hazır olacaklardır.