MEZUNİYET KOŞULLARI


Bu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
  • En az 90 AKTS’lik 7-10 ders (30yerel kredi) ve bir dönem projesi almakla, (Proje dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir)
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla,
  • 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.