Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 505 İleri Mimari Tasarım Teorisi I 3 0 3 7.5
ARCH 507 İleri Mimari Tasarım Uygulaması I 0 6 3 7.5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 508 İleri Mimari Tasarım Teorisi II 3 0 3 7.5
ARCH 510 İleri Mimari Tasarım Uygulaması II 0 4 3 5
ARCH 597 Dönem Projesi 0 0 0 2.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 503 Mekansal Üretimde Modernite 3 0 3 7.5
ARCH 504 Çağdaş Mimarlık 3 0 3 7.5
ARCH 553 Bellek ve Mimarlık 3 0 3 7.5
ARCH 555 Mekân Kuramları 3 0 3 7.5
ARCH 560 Yapılı Çevre Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7.5
ARCH 561 Türkiye’de Modern Mimari Kültür 3 0 3 7.5
ARCH 562 Bütünleyici Mekânsal Analiz 2 2 3 7.5
ARCH 563 Kentsel Ekonomi 3 0 3 7.5
ARCH 564 İzmir ve Kentleşme 2 2 3 7.5
ARCH 565 Hesaplama ve Yapma 1 4 3 7.5
ARCH 566 Mimarlıkta Doğal Algoritmalar 1 4 3 7.5
ARCH 567 Tasarım Optimizasyonu 1 4 3 7.5
FFD 563 Sanat, Tasarım ve Kent 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programını tamamlamaları için en az 10 adet ders ile, dönem projesi dersi olmak üzere en az 60 AKTS kredisini sağlamaları gerekmektedir.

Tezsiz Programdan mezun olmak için öğrencilerin 10 adet dersin 6 adetini Seçmeli Ders olarak alacaklardır. Bu 6 adet dersin en az 4 adeti ARCH veya FFD Kodlu derslerden alınmalıdır. En fazla 2 seçmeli ders üniversitedeki herhangi bir yüksek lisans programından alınabilir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı