Hakkımızda

Günümüz kentsel yapılı çevresi, gelişen bilişim ve yapı teknolojilerinin etkisiyle yerel ve küresel ölçeklerde hızlı bir dönüşüm içerisindedir. Bu dönüşümün günlük yaşam ve mekan kalitesine etkisi, mimarlık söylemi ve pratiğinin de sürekli olarak kendini yenilemesini gerektirmektedir. Böyle bir ortamda, geçtiğimiz yüzyılın tasarım söylemleri ile mimari araştırma ve mimari tasarım süreçlerini birbirinden ayıran konvansiyonel yöntem ve yaklaşımlar artık çağın gerektirdiği mimarlık üretimi için yeterli olmamaktadır. Mimari tasarım pratiğinin artık sadece sonuç ürüne odaklı bir araç olmanın ötesinde, bir araştırma süreci ve yöntemi olarak yeniden yapılanması gerekmektedir. 

Bu tespitten yola çıkarak önerilen İleri Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı, tasarım süreci aracılığıyla mimarlık söylemi ve pratiğini ilişkilendirip, geliştirmeyi amaçlayan, ‘tasarım-odaklı-araştırmaya’ yönelik bir programdır. İleri tasarım yöntemlerinin araştırılıp, uygulanacağı mimari tasarım stüdyosu etrafında şekillenen eğitim programı, mimarlık söylemi ve pratiğini üç temel açıdan geliştirmeyi hedeflemektedir:

  • Mimari Tasarımda Kültürel ve Sosyal Boyut
  • Mimari Tasarımda Bilişim ve Yapı Teknolojileri
  • Mimari Tasarımda Kentsel Çevre

Normal şartlarda 4 yarıyıllık bir eğitim sürecini kapsayan program için öngörülen bitirme süresi minimum 2 yarıyıl, maksimum 6 yarıyıldır. Öğrenciler programa kayıt olduklarında mimari tasarım anabilim dalı altında aşağıdaki bilim dallarından birinde uzmanlaşabilirler:

  • Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri
  • Mimarlıkta Sayısal Tasarım
  • Yapı Bilgisi
  • Çevre Çözümlemesi ve Denetimi
  • Kentsel Tasarım