ARCH 504 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Mimarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 504
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dönemin değişen anlayışlarını ve temel sorunsallarını mimarlık yazıları ve kuramsal metinler aracılığıyla tartışmak ve eleştirel bir çerçeve içerisinde çağdaş mimarlık konularını değerlendirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, çağdaş mimarlık kuramının önde gelen çalışmalarını bilebilecektir.
  • Öğrenci, çağdaş mimarlık alanının ana kavramlarını yorumlayabilecektir.
  • Öğrenci, çağdaş mimarlığı politik, ekonomik, kültürel ve sanatsal üretimin bir sonucu olan kültürel alan içinde çözümleyebilecektir.
  • Öğrenci, mimarlık pratiklerinin çağdaş kültür üzerindeki etkilerini gözlemleyebilecektir.
  • Öğrenci, çağdaş mimarlığı yönlendiren kuram ve pratikleri geniş kapsam ve bağlamlarında tartışabilecektir.
Tanımı Bu derste 1950 sonrası döneminin mimarlık pratikleri, kuramları ve
söylemleri ele alınır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 PETER EISENMAN’ın Mimari Manifestosu Haftalık Okumalara İlişkin Ödevin Yapılması / Doing the Homework based on the Weekly Readings Haftalık Okumalar / Weekly Readings: • Peter Eisenman, ‘The End of the Classical: The End of the Beginning, the End of the End’, pp. 522-539, in K. Michael Hays (ed.) Architecture Theory Since 1968 (Cambridge Mass.: The MIT Press, 1998) • Michael K. Hays, ‘Repetition’, pp. 51-88, in Architecture’s Desire: Reading the Late Avant-Garde (Cambridge Mass.: The MIT Press, 2010)
3 PETER EISENMAN’ın Mimari Manifestosu Haftalık Okumalara İlişkin Ödevin Yapılması / Doing the Homework based on the Weekly Readings Haftalık Okumalar / Weekly Readings: • Peter Eisenman, ‘Post-Functionalism’, pp. 234-239, in K. Michael Hays (ed.) Architecture Theory Since 1968 (Cambridge Mass.: The MIT Press, 1998) • Peter Eisenman, ‘Moving Arrows, Eros and Other Errors: An Architecture of Absence’, pp. 582-585, in K. Michael Hays (ed.) Architecture Theory Since 1968 (Cambridge Mass.: The MIT Press, 1998) • Peter Eisenman, ‘Cardboard Architecture’, pp. 241-243, in C. Jencks & K. Kropf (ed.) Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture (Great Britain: Academy Editions, 1997) • Peter Eisenman, ‘Visions Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media’, pp. 295-297, in C. Jencks & K. Kropf (ed.) Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture (Great Britain: Academy Editions, 1997)
4 PETER EISENMAN’ın Mimarlığı Mimarın Seçilmiş Yapıları Üzerine Öğrenci Sunumları
5 BERNARD TSCHUMI’nin Mimari Manifestosu Haftalık Okumalara İlişkin Ödevin Yapılması / Doing the Homework based on the Weekly Readings Haftalık Okumalar / Weekly Readings: • Bernard Tschumi, The Manhattan Transcripts, (NY: Academy Editions, 1994) • Michael K. Hays, ‘Spacing’, pp. 135-170, in Architecture’s Desire: Reading the Late Avant-Garde (Cambridge Mass.: The MIT Press, 2010)
6 BERNARD TSCHUMI’nin Mimari Manifestosu Haftalık Okumalara İlişkin Ödevin Yapılması / Doing the Homework based on the Weekly Readings Haftalık Okumalar / Weekly Readings: • Bernard Tschumi “The Architectural Paradox,” pp. 214-229, in K. Michael Hays (ed.) Architecture Theory Since 1968 (Cambridge Mass: The MIT Press, 1998) • Bernard Tschumi, ‘The Pleasure of Architecture’, pp. 268-269, in Charles Jencks & Karl Kropf (ed.) Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture (Great Britain: Academy Editions, 1997)
7 BERNARD TSCHUMI’nin Mimarlığı Mimarın Seçilmiş Yapıları Üzerine Öğrenci Sunumları
8 DANIEL LIBESKIND’in Mimari Manifestosu Haftalık Okumalara İlişkin Ödevin Yapılması / Doing the Homework based on the Weekly Readings Haftalık Okumalar / Weekly Readings: • Daniel Libeskind, ‘Chamber Works’, pp. 28-45, in R. Ritter & M. Haberz (ed.) Music Architecture, (Austria: HDA, 1997) • Daniel Libeskind, ‘Building’, in Breaking Ground- Adventures in Life and Architecture (NY: Riverhead Books, 2004), pp. 77-102
9 DANIEL LIBESKIND’in Mimari Manifestosu Haftalık Okumalara İlişkin Ödevin Yapılması / Doing the Homework based on the Weekly Readings Haftalık Okumalar / Weekly Readings: • Daniel Libeskind, ‘End Space’, pp. 274-275, in Charles Jencks & Karl Kropf (ed.) Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture (Great Britain: Academy Editions, 1997) • Daniel Libeskind, ‘Unoriginal Signs’, pp. 281-282, in Charles Jencks & Karl Kropf (ed.) Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture (Great Britain: Academy Editions, 1997) • Daniel Libeskind, ‘Upside Down X’, pp. 293-294, in Charles Jencks & Karl Kropf (ed.) Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture (Great Britain: Academy Editions, 1997)
10 DANIEL LIBESKIND’in Mimarlığı Mimarın Seçilmiş Yapıları Üzerine Öğrenci Sunumları
11 REM KOOLHAAS’ın Mimari Manifestosu Haftalık Okumalara İlişkin Ödevin Yapılması / Doing the Homework based on the Weekly Readings Haftalık Okumalar / Weekly Readings: • Rem Koolhaas, ‘Junkspace’, October 100, Spring 2002, pp. 175-190, in I de SolaMorales, Differences: Topographies of Contemporary Architecture (Cambridge Mass.: MIT Press, 1997) • Rem Koolhaas, Delirious New York A Retroactive Manifesto for Manhattan, US: The Monacelli Press, 1994) • Charles Jencks, ‘Superposition - Can One Build-in Time?’, pp. 77-84, The Architecture of the Jumping Universe (Great Britain: Academy Editions, 1997)
12 REM KOOLHAAS’ın Mimari Manifestosu Haftalık Okumalara İlişkin Ödevin Yapılması / Doing the Homework based on the Weekly Readings Haftalık Okumalar / Weekly Readings: • Rem Koolhaas ‘’Life in the Metropolis’’ or ‘The Culture of Congestion,’’, pp. 320-331, in K. Michael Hays (ed.) Architecture Theory Since 1968 (Cambridge Mass: The MIT Press, 1998) • Rem Koolhaas, ‘What Ever Happened to Urbanism?’, pp. 305-306, in Charles Jencks & Karl Kropf (ed.) Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture (Great Britain: Academy Editions, 1997) • Rem Koolhaas, ‘Bigness: or the Problem of Large’, pp. 307-311, in Charles Jencks & Karl Kropf (ed.) Theories and Manifestoes of
13 REM KOOLHAAS’ın Mimarlığı Mimarın Seçilmiş Yapıları Üzerine Öğrenci Sunumları
14 Genel değerlendirme
15 Dönem Projesi
16 Dönem Projesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Önerilen Referans Kaynaklar / Recommended Reference Sources: • Charles Jencks & Karl Kropf, Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture (Great Britain: Academy Editions, 1997) • K. Michael Hays, Architecture’s Desire: Reading the Late Avant-Garde (Cambridge Mass.: The MIT Press, 2010) • K. Michael Hays, ed., Architecture Theory Since 1968 (Cambridge Mass.: The MIT Press, 1998)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
24
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
2
Proje
1
4
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Karmaşık mimari projelerde kuramsal ve teknik bilgileri kullanma becerisi. X
2 Mimari kavramları ve kuramları anlama, yorumlama ve değerlendirme, benzersiz mimari kavramlar ve kuramsal fikirler üretme becerisi. X
3 Sosyal, teknolojik, politik ve benzeri sorunlar karşısında yenilikçi çözümler üretmek için mimarlık pratiğinde girişimci olma becerisi. X
4 Mimari tasarım projeleri kapsamında araştırma yaklaşımı ile özgün ve eleştirel bir program oluşturma ve bu programı eğitsel hedefler doğrultusunda kullanma becerisi. X
5 Mimari sorunlara görsel, yazılı ve sözel biçimde çözüm bularak mimarlığa yönelik kuramsal bir tutum geliştirme becerisi X
6 Mimari tasarım araştırması için nitel ve nicel verileri araştırma ve ölçme; mimari tasarım araştırmasını mimari tasarım sorunlarına uygulama becerisi. X
7 Güncel mimari söylemde bir yabancı dili profesyonel derecede kullanma becerisi. X
8 Dijital bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma ve mimarlık disiplini içinde teknolojinin sınırlarını araştırma becerisi. X
9 Mimari verileri toplamada, yorumlamada ve/veya uygulamada güçlü ve etik değerler sergileme becerisi. X
10 Seçilen alana ait özel bilgileri mimari disiplinde uygulama becerisi. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest