ARCH 561 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye’de Modern Mimari Kültür
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 561
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Türkiye’de modern mimari kültürün ortaya çıkışı, dönüşümü ve farklı temsillerini incelemek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye’deki modern mimari kültürün yakın tarihsel dönüşümünü açıklayabilecektir.
  • Türkiye’deki modern mimarlık eserlerini sosyal, kültürel ve politik boyutlarda yorumlayabilecektir.
  • Türkiye’deki moden mimarlık eserlerini yerel ve küresel bağlamda değerlendirebileceklerdir.
  • Türkiye’deki modern mimarlık eserlerinin popüler medyadaki temsillerini eleştirebilecektir.
  • Türkiye’deki moden mimarlık üzerine yorum ve eleştirilerini yazılı ve görsel ortamlarda sunabileceklerdir.
Tanımı Bu seminer, Türkiye’de modern mimari kültürün ortaya çıkışı, dönüşümü ve farklı temsillerini incelemektedir. Çalışılacak dönem, 1920’lerin sonundan günümüze kadar bir alanı kapsamaktadır. Seminerin ana temaları, konutun modernleşmesi, yeni yapım malzemeleri ve tekniklerinin ortaya çıkması ve planlama söylemindeki temel değişimlerle modern mimarlık, modern aile ve modern yaşama ait imgelerin popüler medyadaki çeşitli temsilleridir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Erken 20. yüzyıl Mimarlığı (1920-1950): İmparatorluktan Cumhuriyete
2 Erken 20. Yüzyıl Mimarlığı (1920-1950) Makalelerin okunması ve öğrenci sunumu hazırlığı
3 Erken 20. Yüzyıl Mimarlığı (1920-1950) Makalelerin okunması ve öğrenci sunumu hazırlığı
4 Erken 20. Yüzyıl Mimarlığı (1920-1950) Makalelerin okunması ve öğrenci sunumu hazırlığı
5 Genel Tartışma ve Ara Sınav
6 Orta 20. yüzyıl Mimarlığı (1950-1980)
7 Orta 20. yüzyıl Mimarlığı (1950-1980) Makalelerin okunması ve öğrenci sunumu hazırlığı
8 Orta 20. yüzyıl Mimarlığı (1950-1980) Makalelerin okunması ve öğrenci sunumu hazırlığı
9 Orta 20. yüzyıl Mimarlığı (1950-1980) Makalelerin okunması ve öğrenci sunumu hazırlığı
10 Genel Tartışma ve Ara Sınav 2
11 Geç 20. yüzyıl ve Erken 21. yüzyıl Mimarlığı (1980-2010)
12 Geç 20. yüzyıl ve Erken 21. yüzyıl Mimarlığı (1980-2010) Makalelerin okunması ve öğrenci sunumu hazırlığı
13 Geç 20. yüzyıl ve Erken 21. yüzyıl Mimarlığı (1980-2010) Makalelerin okunması ve öğrenci sunumu hazırlığı
14 Geç 20. yüzyıl ve Erken 21. yüzyıl Mimarlığı (1980-2010) Makalelerin okunması ve öğrenci sunumu hazırlığı
15 Genel Tartışma ve Dönem Projesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ilgili konulardaki makaleler haftalık ders notu olarak dağıtılacaktır
Diğer Kaynaklar • Aslanoğlu, İ. , Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, 1980. • Bozdoğan, S. Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic, 2001. • Sey, Y.(ed.) 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, 1998. • Holod, R., Evin, A. & Özkan, S. Modern Turkish Architecture, 2005. • Colquhoun, A. Modern Architecture, 2002 • Conrads, O. (ed.) Programmes and Manifestoes on 20th Century Architecture, 1970. • Doordan, D. Twentieth Century Architecture, 2002. • Jencks, C. The Language of Post-Modern Architecture, 1978 • Tafuri, M. & F. Dal Co Modern Architecture, 1980.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
Proje
1
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
3
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
201

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Karmaşık mimari projelerde kuramsal ve teknik bilgileri kullanma becerisi. X
2 Mimari kavramları ve kuramları anlama, yorumlama ve değerlendirme, benzersiz mimari kavramlar ve kuramsal fikirler üretme becerisi. X
3 Sosyal, teknolojik, politik ve benzeri sorunlar karşısında yenilikçi çözümler üretmek için mimarlık pratiğinde girişimci olma becerisi. X
4 Mimari tasarım projeleri kapsamında araştırma yaklaşımı ile özgün ve eleştirel bir program oluşturma ve bu programı eğitsel hedefler doğrultusunda kullanma becerisi. X
5 Mimari sorunlara görsel, yazılı ve sözel biçimde çözüm bularak mimarlığa yönelik kuramsal bir tutum geliştirme becerisi X
6 Mimari tasarım araştırması için nitel ve nicel verileri araştırma ve ölçme; mimari tasarım araştırmasını mimari tasarım sorunlarına uygulama becerisi. X
7 Güncel mimari söylemde bir yabancı dili profesyonel derecede kullanma becerisi. X
8 Dijital bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma ve mimarlık disiplini içinde teknolojinin sınırlarını araştırma becerisi. X
9 Mimari verileri toplamada, yorumlamada ve/veya uygulamada güçlü ve etik değerler sergileme becerisi. X
10 Seçilen alana ait özel bilgileri mimari disiplinde uygulama becerisi. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest