ARCH 564 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İzmir ve Kentleşme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 564
Güz/Bahar
2
2
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri İzmir’in kentleşme süreciyle ilgili bilgilendirmeyi amaçlar. İzmir’in kentleşme süreci, planlama ve kentsel tasarım süreci ve önemli/güncel mimari ve kentsel tasarım projelerini mimari bir bakış açısıyla öğrencilere sunmayı hedefler. Öğrencilerin İzmir’in sosyal-mekansal gelişim sürecini kavrarlar ve bu süreçleri kentsel tasarımın prensipleri, planlama teorileri ve çerçeveleri kapsamında theorize edebilmelerini sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler İzmir’in kentsel dokusunu analiz edebileceklerdir
  • Öğrenciler İzmir’in kentsel elemanlarını belirleyip sınıflandırabileceklerdir
  • Öğrenciler İzmir’in önemli binalarını tanıyıp, mimarlığın ana akımlarının ve kentleşme süreçlerinin bu binalar ve İzmir’in kentsel gelişim sürecine olan etkilerini açıklayabileceklerdir.
  • Öğrenciler önemli mimarların İzmir’de yer alan eserlerini tanıyabileceklerdir
  • Öğrenciler İzmir’in kentsel ve mimari projelerini diğer büyük Türk kentleri ve burada yer alan mimari eseler ile teorik bir çerçevede karşılaştırabileceklerdir.
Tanımı İzmir kentleşme sürecinde önemli bir aşamadadır. Bu sürecin Cumhuriyet öncesinden başlayarak günümüze kadar incelenmesi farklı sonuçlar ortaya çıkarır. Bu bağlamda İzmir’deki mekan üretim sonucu araştırılması gereken bir olgudur. İzmir’in geleneksel dokusunun bu sürece etkisinin araştırılması da çok önemlidir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders konularinin tanitimi
2 Kentlesme olgusu: Teorik yaklasim
3 İzmir’in tarihine giriş Okumalar
4 İzmir’in Kentsel Gelişimi Okumalar
5 Ödev teslimi ve presentasyon
6 İzmir’in Kentsel Tasarım ve Planlama Sistemi Okumalar
7 İzmir’in Kentsel Elemanları Okumalar
8 İzmir’in Sosyo-mekansal Yapısı Okumalar
9 Ödev teslimi ve presentasyon
10 İzmir’in mimarlığı ve Alan Calismasi Okumalar
11 İzmir’in mimarlığı Okumalar
12 Ödev teslimi ve presentasyon
13 İzmir’deki Güncel Mimarlık ve Kentsel Tasarım Projeleri Okumalar
14 İzmir’deki Güncel Mimarlık ve Kentsel Tasarım Projeleri Okumalar
15 Ödev teslimi ve presentasyon
16 Donem degerlendirmesi ve final portfolyo teslimi

 

Dersin Kitabı Bu ders dört ana bölümden oluşmaktadır; İzmir’in tarihi, İzmir ve Türkiye’nin kentsel planlama ve tasarım sistemi,İzmir’in mimarlığı ve güncel mimari ve kentsel tasarım projeleri .Her aşamanın başında verilen ders anlatımları ders notunu oluşturur. Ders her donem bu dort modul uzerinden ozel bir tema kapsaminda verilir.
Diğer Kaynaklar Beyru, Rauf (1994), “Planlamada 1935-50 Dönemi, Le Corbusier İzmir’den Geçmişti”, Ege Mimarlık 94/3 (14): 17-23 Bilsel, C. 2009. Izmir’de Cumhuriyet Donemi Planlamasi, (1923-1965): 20. Yuzyil Kentsel Mirasi, Ege Mimarlik,, Ekim, pp. 12-17. Bilsel, Cana (1996), “Ideology and Urbanism During the Early Republican Period: Two Master Plans For İzmir and Scenarios of Modernization”, METU Journal of Faculty of Architecture, 16/1-2: 13-30 Carmona, M., Heath, T., OC, T., Tiesdell, S. 2003. Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design, Oxford: Architectural Press. Oc, T., Tiesdell, S. 1994. Planning in Turkey: The Contrasting Planning Cultures of Istanbul and Ankara, Habitat Intl., 18, 4: 99-116.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
5
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
20
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
9
Arazi Çalışması
1
5
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
2
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Karmaşık mimari projelerde kuramsal ve teknik bilgileri kullanma becerisi. X
2 Mimari kavramları ve kuramları anlama, yorumlama ve değerlendirme, benzersiz mimari kavramlar ve kuramsal fikirler üretme becerisi. X
3 Sosyal, teknolojik, politik ve benzeri sorunlar karşısında yenilikçi çözümler üretmek için mimarlık pratiğinde girişimci olma becerisi. X
4 Mimari tasarım projeleri kapsamında araştırma yaklaşımı ile özgün ve eleştirel bir program oluşturma ve bu programı eğitsel hedefler doğrultusunda kullanma becerisi. X
5 Mimari sorunlara görsel, yazılı ve sözel biçimde çözüm bularak mimarlığa yönelik kuramsal bir tutum geliştirme becerisi X
6 Mimari tasarım araştırması için nitel ve nicel verileri araştırma ve ölçme; mimari tasarım araştırmasını mimari tasarım sorunlarına uygulama becerisi. X
7 Güncel mimari söylemde bir yabancı dili profesyonel derecede kullanma becerisi. X
8 Dijital bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma ve mimarlık disiplini içinde teknolojinin sınırlarını araştırma becerisi. X
9 Mimari verileri toplamada, yorumlamada ve/veya uygulamada güçlü ve etik değerler sergileme becerisi. X
10 Seçilen alana ait özel bilgileri mimari disiplinde uygulama becerisi. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest