ARCH 565 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hesaplama ve Yapma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 565
Güz/Bahar
1
4
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dijital ve üretim dersi pratik endüstriyel uygulamalara, problem çözmeye ve güncel kuramsal çerçevede profesyonel yaklaşımlara odaklanır. Bu ders mimarlıkta yeni ve alternatif teknolojileri kuramsal ve uygulamalı olarak ele alır. Dersin hedefi malzeme teknolojilerinin mimarlıkta yaratıcı bir şekilde uygulanmasıdır. Okumalar ve örnek çalışmalar üzerinden güncel düşünce ve uygulamalar incelenecektir. Yapıların göstergeleri içinde bulundukları kuramsal söylem kapsamında incelenir. Buckminster-Fuller, Candela, Nervi, Dieste ve Frei Otto tarafından geliştirilen yeni yapı biçimlerine ve robotik ve CNC üretim ve inşaata odaklanılacaktır. .Öğrenciler dijital kodlama, malzeme araştırması ve güncel üretim yöntemlerini kullanarak mimari montaj sistemleri tasarlayacak ve üretecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimarlıkta yeni ve alternatif üretim yöntemleri üzerine kuramsal ve uygulamalı görüşleri açıklayabilecek
  • Güncel tasarım üretiminde alternatif yapıları ve tasarım süreçlerini açıklamak ve değerlendirmek.
  • Malzeme sistemlerinin geometrilerini ve birleşimlerini hesaplamalı ve optimizasyon stratejileri kullanarak anlayabilecek
  • Temel CNC makinalarını ve terminolojisini anlayabilecek
  • Dersin çıktısı tamamlanmış bir fiziksel malzeme systemi yapabilmek ve sistemi açıklayan bir makale yazabilecek.
  • Temel ve ileri CNC uygulamaları anlayabilecek
Tanımı Malzeme sistemlerinin geometrilerini ve montajlarını geliştirmek için hesaplamalı ve optimizasyon stratejileri kullanılacaktır. Fiziksel modellerin yapılmasında dijital modelleme platformlarından destek alınacak, bunlar malzeme kaliteleri ve üretim süreçleri açısından analiz edilecektir. Rhino ve benzeri 3 boyutlu modelleme yazılımları, Grasshopper ve Python benzeri görsel ve kod temelli skriptler kullanılarak parametrik tasarım geometrileri ve ürün bilgileri modellenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönemin gözden geçirilmesi  
2 Dönemin gözden geçirilmesi  
3 Dönemin gözden geçirilmesi  
4 Dönemin gözden geçirilmesi  
5 Dönemin gözden geçirilmesi  
6 Dönemin gözden geçirilmesi  
7 Dönemin gözden geçirilmesi  
8 Dönemin gözden geçirilmesi  
9 Dönemin gözden geçirilmesi  
10 Dönemin gözden geçirilmesi  
11 Dönemin gözden geçirilmesi  
12 Dönemin gözden geçirilmesi  
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Reading Architectural Geometry (Hardcover) by Helmut Pottmann (Author) Bentley İnstitute Press ISBN- 978-1-934493-04-5 Algorithmic Architecture (Paperback) by Kostas Terzidis (Author) Architectural Press (10 May 2006) ISBN-10: 0750667257 ISBN-13: 978-0750667258 AAD_Algorithms Aided Design (Hardcover) by Arturo Tadeschi (Author) ISBN:978-88-95315-30-0 Digital Fabrication in Architecture (Hardcover) by Nick Dunn (Author) Laurence King Publishing ISBN 978 185669 891 7 Required http://modelab.is/grasshopper-primer/ https://www.arduino.cc/ https://processing.org/ https://vvvv.org/
Diğer Kaynaklar Kelly, K. Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems and the Economic World (Cambridge, MA: Perseus, 1994), 472. Mitchell, W.J. e-topia ( Cambridge, MA: MIT Press, 2000), 59. Negroponte, N. Soft Architecture Machine (Cambridge, MA: The MIT Press, 1975), X. O'Sullivan, D. and Igoe, T. Physical Computing: Sensing and Controlling the World with Computers.Cambridge, MA: Thomson, 2004. Igo, Tom. Making Things Talk: Practical Methods for Connecting Physical Objects. Cambridge, UK: Make Books / O'Reilly, 2007. Mataric, Maja J. The Robotic Primer. Cambridge: MIT, 2007. Barkow-Leibinger, An Atlas of Fabrication, AA Publications, 2009. Burton, Richard; Dickson, Michael; Harris, Richard, The use of roundwood thinnings in buildings

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
11
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
15
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
23
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
Proje
34
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
164

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Karmaşık mimari projelerde kuramsal ve teknik bilgileri kullanma becerisi. X
2 Mimari kavramları ve kuramları anlama, yorumlama ve değerlendirme, benzersiz mimari kavramlar ve kuramsal fikirler üretme becerisi. X
3 Sosyal, teknolojik, politik ve benzeri sorunlar karşısında yenilikçi çözümler üretmek için mimarlık pratiğinde girişimci olma becerisi. X
4 Mimari tasarım projeleri kapsamında araştırma yaklaşımı ile özgün ve eleştirel bir program oluşturma ve bu programı eğitsel hedefler doğrultusunda kullanma becerisi. X
5 Mimari sorunlara görsel, yazılı ve sözel biçimde çözüm bularak mimarlığa yönelik kuramsal bir tutum geliştirme becerisi X
6 Mimari tasarım araştırması için nitel ve nicel verileri araştırma ve ölçme; mimari tasarım araştırmasını mimari tasarım sorunlarına uygulama becerisi. X
7 Güncel mimari söylemde bir yabancı dili profesyonel derecede kullanma becerisi. X
8 Dijital bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma ve mimarlık disiplini içinde teknolojinin sınırlarını araştırma becerisi. X
9 Mimari verileri toplamada, yorumlamada ve/veya uygulamada güçlü ve etik değerler sergileme becerisi. X
10 Seçilen alana ait özel bilgileri mimari disiplinde uygulama becerisi. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest