Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ISG 501 İş Güvenliği Mühendisliği 3 0 3 5
ISG 503 İş Sağlığında Temel Kavramlar ve Etmenler 3 0 3 7.5
Toplam : 27.5
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ISG 502 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3 0 3 7.5
ISG 597 Dönem Projesi 0 0 0 2.5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ISG 511 Risk Değerlendirme ve Yönetimi 3 0 3 7.5
ISG 512 İş Sağlığı ve Güvenliği için İstatistiksel Yöntemler 3 0 3 7.5
ISG 520 Laboratuvarlarda İş Güvenliği ve Hijyeni 3 0 3 7.5
ISG 521 Radyasyon İş ve Çevre Güvenliği 3 0 3 7.5
ISG 522 Endüstriyel Kimyasalların Toksik Etkileri ve İlgili Kurallar 3 0 3 7.5
ISG 523 Tehlikeli Kimyasallar (MSDS), Güvenli Kullanımları, Depolanmaları ve Atık Yönetimi 3 0 3 7.5
ISG 530 Maden işletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 7.5
ISG 540 Endüstriyel Hijyen 3 0 3 7.5
ISG 541 İş Kollarına Özel Sağlık Riskleri 3 0 3 7.5
ISG 542 Meslek Hastalıkları 3 0 3 7.5
ISG 543 İş Fizyolojisi 3 0 3 7.5
ISG 550 Kişisel Koruyucu Giysi ve Donanımları 3 0 3 7.5
ISG 560 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3 0 3 7.5
ISG 561 İş Sağlığı Psikolojisi 3 0 3 7.5
ISG 562 Yetişkin Eğitimi ve İletişim Becerileri 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı