MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Birçok ülkelerin finansal sektörleri geçtiğimiz on yılda paralel olmayan bir büyüme izlemiştir ve finansal sistemin bir çok alanında kariyer için değişik alternatifler ortaya çıkmıştır. Avrupada ve başka yerlerdeki finansal marketlerin entegre olması ile her zaman yeni iş alternatifleri ortaya çıkmaktadır.

Ekonominin imalat ve hizmet sektörleri kapsamında, finansal analiz gittikçe teknik hale gelmekte ve firmalar için kullanışlı değişik finansal enstrümanların türü hızla gelişmektedir.

Yeni araçların kullanımı ve uygulaması konusunda yetenekli olan çalışanlara duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır.