Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 527 Finans Ekonomisi 3 0 3 7.5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 7.5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
FM 597 Dönem Projesi 0 0 0 2.5
ITF 507 Finansal Yönetim 3 0 3 5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 517 Finansal Ekonometri 3 0 3 7.5
FM 506 Finansta Stokastik Süreçler 1 4 3 5
FM 520 Finansal Matematikte Bağımsız Çalışmalar I 1 4 3 5
FM 521 Finansal Matematikte Bağımsız Çalışmalar II 1 4 3 5
FM 551 Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon 3 0 3 7.5
IE 502 Olasılıksal Sistem Analizi 3 0 3 7.5
IES 508 Sistem Simülasyonu ve Modellemesi 3 0 3 7.5
IES 513 Matematiksel Programlama ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
IES 534 Doğrusal Olmayan Programlama 3 0 3 7.5
IES 570 Kriptoloji ve Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 7.5
INS 501 Sigortacılık Matematiği I: Genel Sigortacılık 3 0 3 7.5
INS 551 İleri Aktüerya Matematiği 3 0 3 7.5
INS 552 Uygulamalı Aktüerya Yönetimi 3 0 3 7.5
MATH 504 İstatistik 3 0 3 7.5
MATH 505 İleri Düzey Matematiksel Analiz 3 0 3 7.5
MATH 508 Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemler 3 0 3 7.5
MATH 552 Kapula Teorisi ve Finanstaki Uygulaması 3 0 3 7.5
MATH 553 Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 554 Matematikte Temel Konular 3 0 3 7.5
MATH 555 Finans Matematiği 3 0 3 7.5
MATH 600 Matematik Yazılımları ve Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7.5
MATH 601 Diferensiyel Denklemler 3 0 3 7.5
MATH 602 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 669 Hesaplamalı ve Uygulamalı Homoloji 3 0 3 7.5
MATH 670 Küme Teorik Topoloji 3 0 3 7.5
MATH 671 Bulanık Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 672 Cebir 3 0 3 7.5
MATH 673 Hesaplamalı Değişmeli Cebir 3 0 3 7.5
MATH 674 Uygulamalı Grup Teorisi 3 0 3 7.5
MATH 675 Modül Uygulamaları ve Temsil Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 501 İstatistik Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 502 Stokastik Süreçler 3 0 3 7.5
STAT 503 Olasılık Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 504 Parametrik Olmayan İstatistik 3 0 3 7.5
STAT 505 Uygulamalı İstatistiksel Analiz 3 0 3 7.5
STAT 506 Çok Değişkenli İstatistik ve Kapulalar Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 551 Aktüerya 3 0 3 7.5
STAT 552 Sıralı Rasgele Değişkenler 3 0 3 7.5
STAT 553 Güvenilirlik 3 0 3 7.5
STAT 554 İstatistiksel Süreç Kontrol 3 0 3 7.5
STAT 555 Risk Analizi 3 0 3 7.5
STAT 556 Doğrusal İstatistiksel Modeller 3 0 3 7.5
STAT 557 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 7.5
STAT 558 Deney Tasarımı 3 0 3 7.5
STAT 559 İleri Düzey Olasılık Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 560 Biyoloji ve Tıp Bilimlerinde İstatistiksel Yöntemler 3 0 3 7.5
STAT 561 İstatistiksel Yazılımlar ve Simulasyon 3 0 3 7.5
STAT 562 Kombinatorik Analiz ve Kesikli Dağılımlar 3 0 3 7.5
STAT 563 İstatistiki Karar Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 601 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programını tamamlamaları için en az on adet ders ile, dönem projesi dersi olmak üzere en az 60 AKTS kredisini sağlamaları gerekmektedir.

Tezsiz Programdan mezun olmak için öğrencilerin  8 adet seçmeli dersden en az 4 adet Seçmeli Dersi FBE lisansüstü programlarının herhangi birinin seçmeli ders havuzlarından almaları ve  FM 597 Dönem Projesi dersini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrenciler, EYK kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok üç adet “MATH”, “ECON” ve “ITF” kodlu  lisans dersi alabilir 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı