Hakkımızda

Finansal Matematik, uygulamalı matematiğin finansal piyasalar ile ilgili bir dalıdır. Finansal matematik, finansal mühendislik ve hesaplamalı finans alanlarını kapsar. Genel bakış açısıyla bu üç kavram eşanlamlıdır.

Konusu doğal olarak Finansal Ekonomi disiplini ile yakın ilişkidedir. Fakat finansal matematik daha dar bir alanda çalışır ve daha teoriktir. Ana fark ise finansal ekonomist bir firmanın neden belirli bir hisse senedi fiyatına sahip olması gerektiği konusunda yapısal sebepler ile ilgili çalışırken, bir matematikçi ya da finans mühendisi, hisse senedi fiyatını girdi olarak alır ve bu hisse senedi fiyatının, doğru fiyat türevlerini elde etmek için tahmini hesaplar yapmaya girişir.

Finansal matematik, modern bilimin gelişmekte olan, gözde bir alanıdır. Birçok uygulaması gün be gün dünyanın finansal enstitülerinin fonksiyonları için gerekli hale gelmiştir.

Bir sonuç olarak, nicel finans teknikleri ve ilkelerin katı bir idaresi, ticareti, varlık yönetimini ve karmaşık finansal durumların risk kontrolü için gereklidir. Birçok ülkelerin finansal sektörleri geçtiğimiz on yılda paralel olmayan bir büyüme izlemiştir ve finansal sistemin bir çok alanında kariyer için değişik alternatifler ortaya çıkmıştır. Avrupada ve başka yerlerdeki finansal marketlerin entegre olması ile her zaman yeni iş alternatifleri ortaya çıkmaktadır.

Ekonominin imalat ve hizmet sektörleri kapsamında, finansal analiz gittikçe teknik hale gelmekte ve firmalar için kullanışlı değişik finansal enstrümanların türü hızla gelişmektedir.

Yeni araçların kullanımı ve uygulaması konusunda yetenekli olan çalışanlara duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Programın Amacı

Bu program iyi bir matematik zemini olan öğrencilere finans alanında iyi bir kariyer için en eksiksiz şekilde bir hazırlık amaçlamaktadır. Program sonunda her öğrenci iş ve akademi dünyasında iyi bir yer edinebilmek için seçkin niteliklere sahip olarak ayrılacaktır.