Fen Bilimleri Enstitüsü

Hakkımızda

PROGRAMLAR

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde halen üç doktora, dokuz yüksek lisans programı yürütülmektedir, eğitim dili İngilizce’dir.

 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
 • Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora Programı
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı
 • Akıllı Mühendislik Sistemleri Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisiği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
 • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 • Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 • Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 • Finansal Matematik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
 • İleri Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı-Türkçe(Tezli-Tezsiz)
 • Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı-Türkçe(Tezli-Tezsiz)

Bu programlar bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde, yüksek kalitede araştırma ve eğitim olanakları ile çok yönlü bilgi birikimi ve bilimsel çalışma olanağı yaratmaktadır.

Her alanda ve her amaç ile okulumuz kaliteyi korumak ve yüksek standartlar sağlamak için çaba göstermektedir. Akademik kadro üyelerimiz kendi çalışma alanlarına uluslararası düzeyde katkı sağlamaktadırlar.

Programlarımızın müfredatı, yüksek lisans öğrencilerini danışmanlık firmaları, endüstri organizasyonları, kamu enstitüleri ve üniversitelerde, başarılı bir kariyer edinmeleri için hazırlamak üzere tasarlanmıştır.