Fen Bilimleri Enstitüsü

Lisansüstü Başvuru ve Öğrenci Kabulü

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ONLINE BAŞVURU FORMU

 Fen Bilimleri Entitüsü bünyesinde,

 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce)
 • Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora Programı (İngilizce)
 • Elektrik Elektronik Doktora Programı (İngilizce)
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz) (İngilizce)
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz) (İngilizce)
 • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lİsans Programı (Tezli) (İngilizce)
 • Finansal Matematik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
 • İleri Mimari Tasarım Yüksek Lİsans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
 • Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
 • Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezli –Tezsiz) (Türkçe)
 • Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli –Tezsiz) (İngilizce)

bulunmaktadır.

GENEL BİLGİLER

 • Yüksek lisans dersleri hafta içi 18:30-21:30 saatleri ve bazı haftalar Cumartesi günleri verilmektedir.
 • Yabancı dili yeterli olmayanlar için, yüksek lisans programlarına başvuran adaylara da Üniversitemizde İngilizce hazırlık öğretimi verilmektedir.
 • Hazırlık öğretimi de yine hafta içi 18:30-21:30 saatleri arasında ve Cumartesi günleri 09:00-13:50 saatleri arasında sürdürülmektedir.
 • Öğretim dili tamamen İngilizce olan yüksek öğretim programlarından mezun olan öğrenciler mezuniyetlerini takiben üç yıl içinde yüksek lisans programlarına kabul edilmeleri durumunda İngilizce dil yeterliğini sağlamış kabul edilir.
 • YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)’nda İngilizce’den veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden yeterli puanı alan yüksek lisans öğrencilerin belgeleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilerek İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet verilebilmektedir.
 • YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) İngilizce’den veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden yeterli puanı alan öğrenciler doktora programına başvurabilirler.
 • Doktora programlarında İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
 • Lisansüstü programlarına kayıtlanan adayların bu öğretimleri süresince askerlik tecil hakları bulunmaktadır.

Başvuru Evrakları

 1. 1 Adet fotoğraf (PDF olarak)
 2. Diploma
 3. Transkript
 4. ALES Belgesi (Tezli Programlar için)
 5. Nüfus Fotokopisi
 6. Erkek Öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi (Kayıt esnasında getirilecektir)
 7. Referans Mektubu
 8. Niyet Mektubu
  (Biyomühendislik YL Programı niyet mektubu içeriği; maksimum 1 sayfa, Arial, 12 pt, Akademik alt yapı ve iş deneyiminden bahsedilen kısa bir paragraf, Önerilen araştırma konusunun amacı, motivasyonu, metot ve kaynakları, BEN öğretim programından seçilmesi planlanan en az 3 ders ve yüksek lisans çalışmaları boyunca danışmanı olması tercih edilen öğretim üyesi (leri), Elde edilecek olan yüksek lisans derecesinin gelecekte getirmesi olası avantaj ve sonuçları.)
 9. Varsa İndirim Belgesi (Kayıt esnasında getirilecektir)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı için Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim, Elektrik Mühendisliği, Mekatronik, Matematik, Fizik, Mantık ve Kavramsal Bilimler ve benzeri bölümlerinden mezun olmak.
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı için, Elektrik ve Elektronik, Elektrik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme, Kontrol, Biyomedikal, Mekatronik, Bilgisayar, Yazılım ve diğer mühendislik programları ile “Fizik” veya benzeri 4 yıllık bir programdan mezun olmak.
 • Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı için; lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Mühendislik Bölümleri, Matematik, Lojistik Yönetimi, İşletme veya öğrencinin not döküm belgesi incelenmesi kaydı ile Anabilim Dalının uygun gördüğü bölümlerden mezun olmak,
 • İleri Mimari Tezsiz Yüksek Lisans Programı için, 4 yıllık lisans öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Mimarlık, İçmimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden mezun olmak,
 • Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı için, 4 yıllık lisans öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Mimarlık, İçmimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden ve ilgili tasarım alanlarından lisans diplomasına sahip olmak,
 • Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı için; lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Mühendislik, Fen Bilimleri, Tıp ve Eczacılık Fakülteleri programlarından mezun olmak,
 • Diğer programlar için lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olmak,
 • İngilizce programlar için, eğitim dili tümü ile İngilizce olan üniversitelerin mezunlarından, mezun oldukları ilk 3 yıl içinde İngilizce Yabancı Dil sınavı belgesi aranmaz. Diğer adayların İngilizce dil sınavlarından YDS: 65, e-YDS: 65, YÖKDİL: 65 puana sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden ÖSYM Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş eşdeğer bir puan ya da İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen İngilizce Yeterlik Sınavı"ndan en az 65 puan almak.  
 • Tezli yüksek lisans programları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya Graduate Record Examination (GRE) sınavlarından tabloda belirtilen puan ve puan türüne sahip olmak.(Tezsiz yüksek lisans programları için ALES, GRE sınavı koşulu aranmamaktadır).
 • Niyet mektubu, (İleri Mimari Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran mimarlık programı mezunları için lisans eğitimi süresince üretilmiş projelerden oluşan bir portfolyonun sunulması, mimarlık bölümü mezunu olmayan adayların sanat ve tasarım üretimlerini içeren bir portfolyo sunması önerilir.)
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmak,
 • En az bir referans mektubu getirilmesi,

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN

 • Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak (*),
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı için, yükseköğretim kurumlarının

             i) Mühendislik Fakültesi: Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği;

             ii) Fen Fakültesi: Matematik-Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Fakültesi: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi ile mezun olmak,

 • Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora Programı için, yükseköğretim kurumlarının Matematik, İstatistik, Kimya, Biyoloji veya Fizik Bölümü, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi ile mezun olmak,
 • 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri not ortalaması ile mezun olmak,
 • Akademik Personel ve Lisansüstü  Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya Graduate Record Examination (GRE) sınavlarından tabloda belirtilen puan ve puan türüne sahip olmak,
 • YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), YÖKDİL (Yüksek Öğretim Dil Sınavı)’ndan İngilizce`den en az 70 puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmak
 • Niyet mektubu,
 • Neden doktora yapmak istediğine dair bir proposal hazırlamak,
 • Yapılacak mülakat ve değerlendirme sonucunda başarılı olmak,
 • En az bir referans mektubu getirilmesi, gerekmektedir.

            (*) 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerden “Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip             olmak” koşulu aranmamaktadır.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİN ALES/GRE TABLOSU

Program Adı

ALES
 

GRE

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programları

55 (SAY)

Quantitative - 149

Tüm Tezli Yüksek Lisans Programları

60 (SAY)

Quantitative - 150

Doktora Programları (yüksek lisans)

70 (SAY)

Quantitative - 153

Doktora Programları (lisans)

80 (SAY)

Quantitative - 156