Fen Bilimleri Enstitüsü

Yurtdışı Öğrenci Kabulü

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne yurt dışındaki tüm ülkelerden öğrenci kabul edilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

I) Kendi hesabına ücretli olarak Üniversitemizde lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar için:

 • Yüksek lisans programlarına başvuru için Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunun lisans (4 yıllık) seviyesindeki programlarından mezun olmak,
 • Doktora programlarına başvuru için Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunun lisans (4 yıllık) diplomasına veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,(*)
 • Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan yabancı dil yeterliliğinden muaf olabilmek için sınav ve puan bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

SINAV TÜRÜ/EXAM TYPE

 

YÜKSEK LİSANS

PROGRAMLARI/

MASTER PROGRAMS

DOKTORA

PROGRAMLARI/

PH.D PROGRAMS

KPDS  (Kamu personeli Dil Sınavı)

65

70

ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)

65

70

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

65

70

İYS (İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı)

65

-

TOEFL – IBT

78

84

CAE

B

B

CPE

C

C

PEARSON-PTE

67

71

 
 • Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alma
 • Doktora programına başvuracak adaylardan ana dili İngilizce olmayanların ÜDS, KPDS veya YDS’den İngilizce’den en az 70 puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmak, 
 • Yüz yüze veya on line olarak yapılacak mülakatta başarılı bulunmak,
 • İki adet referans mektubu getirmek,

(*)06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğencilerden “Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak” koşulu aranmaz.
II) Burslu olarak Üniversitemizin “Lisansüstü Programları Burs Yönergesi” kapsamında kabul edilecek adaylar için :

 • Yüksek lisans programlarına başvuru için Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunun lisans(4 yıllık) diplomasına sahip olmak,
 • Doktora programlarına başvuru için Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunun lisans(4 yıllık) diplomasına veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olamak,(*)
 • Doktora programına başvuracak adaylar için 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri not ortalamasına sahip olamak,
 • Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Aptitude Test (GMAT) sınavlarından tabloda belirtilen puan ve puan türüne veya muadili bir sınav ve puanına sahip olmak  TIKLAYINIZ
 • Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan yabancı dil yeterliliğinden muaf olabilmek için sınav ve puan bilgileri TIKLAYINIZ. (Eşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar http://www.osym.gov.tr/belge/1-12124/basin-aciklamalari-ve-genel-duyurular.html)
 • Doktora programına başvuracak adaylardan ana dili İngilizce olanların Fransızca, Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak,(Eşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar http://www.osym.gov.tr/belge/1-12124/basin-aciklamalari-ve-genel-duyurular.htmll)
 • Doktora programına başvuracak adaylardan ana dili İngilizce olmayanların ÜDS, KPDS veya YDS’den İngilizce’den en az 70 puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmak,(Eşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar http://www.osym.gov.tr/belge/1-12124/basin-aciklamalari-ve-genel-duyurular.html)
 • Lisansüstü eğitim dili Türkçe olan programlara başvuru yapan adaylar için Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER)’den en az “C1“ düzeyde belge veya lisans eğitimini Türkçe dilinde yaptığını gösterir belge,
 • Hangi alanda ve neden doktora yapmak istediğine dair Niyet Mektubu,
 • Yüz yüze veya on line olarak yapılacak mülakatta başarılı bulunmak,
 • İki adet referans mektubu getirmek,


Ayrıntılı bilgi için: https://www.ieu.edu.tr/international/
Uluslararası İlişkiler Ofisi İletişim: oia@ieu.edu.tr

ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
 
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Başvurular online olarak alınmaktadır.
 • Diploma
 • Transkript
 • 2 adet referans mektubu
 • Varsa İngilizce yeterlik sınavı belgesi
 • İkamet izni
 • Öğrenim Vizesi
 • Üniversitemizde eğitimini sürdürebilmek için gerekli maddi güvencesinin olduğunu belirten belge