MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Yeni bilgi çağında, gereken yeterlilikleri uluslararası standartlarda sağlayabilmek amacıyla bir araya getirilen verileri inceleyebilecek uzmanlara olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Bu nedenle, matematiksel ve istatistiksel analiz, birçok endüstriyel alan için zorunlu bir unsur haline gelmiştir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı, Türk İstatistik Kurumu gibi kamu kuruluşlarında olduğu gibi, bankacılık, sigortacılık ve finans sektörlerinde, önde gelen firmaların, AR-GE ve bilişim teknolojileri departmanlarında çalışabilirler.